SIA “Jūrmalas siltums” aicina taupīt savu laiku

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka iedzīvotāju ērtībai, uzņēmumā ir ieviesta attālināta klientu pieņemšana. Lai nebūtu jātērē savs laiks un finanšu līdzekļi, SIA “Jūrmalas siltums” aicina klientus izmantot iespēju un jautājumu gadījumos rakstīt uz e-pastu: info@jurmalassiltums.lv, vai zvanīt SIA “Jūrmalas siltums” darba laikā pa tālruni 67147141.

Gadījumos, ja klientam nav droša elektroniskā paraksta, SIA “Jūrmalas siltums” aicina iesniegumus sūtīt pa pastu uz adresi: Slokas iela 47A, Dubultos, Jūrmalā, LV-2015 vai izmantot pasta kastītes, kas atrodas pie Dubultu un Kauguru katlu mājām. Minētās pastkastītes atrodas pie vārtiņiem, Kauguros, Nometņu iela 21A un Dubultos, Slokas iela 47A,  tādējādi klientiem ir iespēja savus iesniegumus nodot uzņēmumam jebkurā viņiem ērtā diennakts laikā.

Tikai tad, ja jautājumu nav iespējams atrisināt attālināti, iepriekš vienojoties par tikšanās datumu un laiku, ir iespējama arī klienta apkalpošana klātienē.

SIA “Jūrmalas siltums” rēķinus var apmaksāt veikalu tīklos

SIA “Jūrmalas siltums” rēķinus iespējams apmaksāt veikalu tīklos Maxima, Narvesen, top! un mego.

Attiecībā uz top! veikalu tīklu rēķinu apmaksu iespējams veikt tikai SIA Firma Madara 89 piederošajos veikalos.

Komisijas maksas:
• SIA MAXIMA LATVIJA 0.59€
• SIA REITAN CONVENIENCE LATVIA (Narvesen) 0.60€
• SIA FIRMA MADARA 89 (top!) 0.50€
• SIA LENOKA (Mego) 1.00€, ar klienta karti 0.50€

21.11.2023

Projekts “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros “ Projekta 4.3.1.0/22/A/002 īstenošana. Pašreiz norisinās iekārtu montāžas un ieregulēšanas darbi.

Apkures pieslēgšanas kārtība

 

Rudenīgie laikapstākļi ārā liek vēlēties, ka iekštelpās būs silti.

SIA Jūrmalas siltums informē, ka ir gatavs sākt siltumenerģijas piegādi apkures vajadzībām tiklīdz ir saņemts apsaimniekotāja pieprasījums pakalpojuma pieslēgšanai.

Lai ēkai tiktu pieslēgta apkure, iedzīvotājiem ir jāvēršas pie sava pārvaldnieka, kurš organizē pakalpojuma pieslēgšanu.

Uzņēmums aicina iespēju robežās nevilcināties ar apkures pieslēgšanu, jo, ļaujot ēkai atdzist rudens vējos, pēc tam ir nepieciešams vairāk enerģijas optimālas iekštelpu temperatūras sasniegšanai.

Klientu ievērībai!

SIA Jūrmalas siltums informē, ka pēc realizācijas pārbaudes, izrakstot rēķinus par 2023.gada jūlijā patērēto siltumenerģiju, kļūdaini piemērojās 2023.gada jūnija siltumenerģijas tarifs (92.36 EUR/MWh). Uzņēmums informē, ka rēķinos par 2023.gada augustu tiks veikta korekcija pārmaksātās summas apmērā.

SIA Jūrmalas siltums siltumenerģijas tarifs sākot ar 2023.gada 1.jūliju ir 91.50 EUR/ MWh (bez PVN)

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Cenu aptaujas par jauna kravas mikroautobusa piegādi pārtraukšanu

SIA “Jūrmalas siltums” lēmums par cenu aptaujas par jauna kravas mikroautobusa piegādi pārtraukšanu. Lēmums pieņemts , jo  Pasūtītājam pieejamais finansējuma apjoms ir nepietiekams, un pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu piedāvātās līgumcenas būtiski pārsniedz pasūtītāja paredzamo līgumcenu.

Paziņojums Majoru iedzīvotājiem

Sakarā ar trases hidraulisko pārbaudi no 25.07.2023. līdz 27.07.2023 tiks atslēgta siltumenerģijas padeve:
Jāņa Pliekšāna ielā 82; 88; 90; 92; 96;98;100;
Nomales ielā 13;
lūdu ielā 1; 4a;
Ormaņu ielā 6;
Turaidas ielā 110.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Tālrunis 67751222

Cenu aptauju par jaunas vieglās automašīnas piegādi

SIA “Jūrmalas siltums” laika posmā no 03.07.2023. līdz 12.07.2023.(līdz plkst.10:00) veiс cenu aptauju par jaunas vieglās automašīnas piegādi.

Nosacījumi un prasības:
1. Kopējais pakalpojuma apjoms viena vieglā automašīna;
2. Automašīnas piegādes periods no 13.07.2023.g. līdz 14.08. 2023.;
3. Pretendentam jāpiedāvā automašīnas cena vairākos variantos (pilna cena un operatīvā līzinga cena);
4. Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 2023. gada 14.augustam;
5. Automašīnu tehniskā specifikācija.

Cenu piedāvājumus iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (Iepirkuma identifikācijas Nr. JS23/5).

SIA “Jūrmalas siltums”, reģ. Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015. Iepirkuma procedūras nosaukums: Sarunu procedūra „Esošo kredītlīgumu pārfinansēšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JS23/5).

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu –AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743.

Pretendenta piedāvātā paredzamā līgumcena bez PVN ir 301 168.52 EUR.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas datums – 2023.gada 3.jūlijs.

Cenu aptauju: “Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju: “Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde”

Kontaktpersona par cenu aptaujas priekšmetu: Iveta Čivčiša, tālr. 29472935, e-pasts; iveta.civcisa(a)jurmalassiltums.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 26.jūlija plkst. 10:00.
Piedāvājumu Cenu aptaujai iesniegt elektroniski pa e-pastu – info@jurmalassiltums.lv
Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri piedāvājuši zemāko cenu.

Dokumentācija

22.08.2023

Projekts “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros “ Projekta 4.3.1.0/22/A/002 īstenošana. Pašreiz norisinās būvniecības darbi un iekārtu montāžas darbi.

Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru “Saules elektrostacija ar nominālo jaudu 90 kW, Slokas ielā 47A, Jūrmalā”

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. JS23/6

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona: Pašvaldības SIA „Jūrmalas siltums” tehniskais direktors Andris Rudzītis; mobilā tālr. Nr.: +(371) 28665782; e-pasts: info@jurmalassiltums.lv.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2023.gada 18.jūlijam , plkst.10:00

Nolikums.docx

Paziņojums par grozījumiem sarunu procedūrā “Esošo kredītlīgumu pārfinansēšana

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka grozīja minētā Nolikuma 1.pielikumu un 2.pielikumu –atmaksas grafika termiņu. Tā kā Nolikums netiek publicēts uzņēmuma mājaslapā, tad ar tā tekstu ieinteresētajiem pretendentiem iespējams iepazīties, sūtot pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Paziņojums Jūrmalas iedzīvotājiem

 

Saeima svētdien īsi pirms pusnakts nolēma pirmdienu, 29.maiju, pasludināt par svētku dienu par godu Latvijas hokejistu izcīnītajām bronzas medaļām.

Sveicam visus ar Latvijas hokejistu panākumiem pasaules čempionātā!

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Esošo kredītlīgumu pārfinansēšana”

 

SIA “Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JS23/5

 

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Esošo kredītlīgumu pārfinansēšana” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 15.jūnijam plkst. 12:00.

SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par elektroenerģijas piegādi 6

Nosacījumi un prasības:
1. Kopējais aptuvenais pakalpojuma apjoms (viena gada laikā) – 3220 MWh (3 220 000 kWh);
2. Kopējais maksimālais mēneša pakalpojuma apjoms – 460 MWh (460 000 kWh);
3. Pakalpojuma sniegšanas periods vismaz no 01.07.2023.g. līdz 01.07.2024;
4. Pretendentam jāatbilst Elektroenerģijas tirgus likuma noteiktajām prasībām;
5. Pretendentam jāpiedāvā elektroenerģijas cenu pēc biržas cenas ;
6. Elektroenerģijas tirgotājam elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā atsevišķiem Pasūtītāja objektiem elektroenerģijas pārdošanu jāpārtrauc vai elektroenerģiju jāpārdod jauniem Pasūtītāja objektiem.
7.Pretendents pievieno Līguma paraugu.

Līgumam ir jāparedz Pasūtītāja beznosacījuma atkāpšanās no Līguma iespējas, brīdinot Pretendentu/Piegādātāju 30 dienas iepriekš.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājuma veidā par summu, kas ir aukstākā mēneša elektroenerģijas piegādes cena.

Piedāvājuma derīguma termiņš 7 darba dienas, neieskaitot piedāvājuma saņemšanas dienu.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2023.gada 31.maija plkst. 10:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu, kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu.

25.05.2023

Projekts “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros “ Projekta 4.3.1.0/22/A/002 īstenošana “ .
Ir pabeigts projektēšanas process un uzsākti ārējo tīklu būvniecības darbi

Informācija Jūrmalas iedzīvotājiem

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka sakarā ar plānotajiem siltumapgādes sistēmas remonta darbiem no 2023.gada 5.aprīļa līdz 2022.gada 11.maijam Jaundubultu, Dubultu siltumapgādes rajonā Strēlnieku prospektā tiks izbūvēta siltumtrase. Izbūvējot siltumtrasi tiks ierobežota satiksme (darba veikšanas laikā kustība notiks pa vienu joslu Strēlnieku prospektā posmā no Abavas līdz Usmas ielai.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Satiksmes ierobežojumi:

Paziņojums par noteikto tarifu (18.04.2023)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, 2023.gada 18.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Pilns paziņojuma teksts

Norēķinu sistēmas izvietošana, uzturēšana, attīstība un licenču abonēšana 12.04.2023.

SIA “Jūrmalas siltums” aicina piedalīties sarunu procedūrā Identifikācijas Nr. JS 23/02 par Norēķinu sistēmas, kas bāzēta uz Standart ERP no HansaWorld izvietošanu, uzturēšanu, attīstību un licenču abonēšanu.

Ar sarunu procedūras dokumentāciju pretendenti var iepazīties personiski no paziņojuma publicēšanas brīža līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu, kura sniedz organizatorisku informāciju par sarunu procedūru: Jūliju Karcevu pa tālr.67512807, e-pasts: julija.karceva@jurmalassiltums.lv, vai elektroniski nosūtot pieprasījumu uz julija.karceva@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu vai piedāvājuma sagatavošanas prasībām sazināties ar Jūliju Karcevu pa tālr.67512807 vai pa e-pastu: julija.karceva@jurmalassiltums.lv

Piedāvājumu iesniegt līdz 2023.gada 28.aprīlim ieskaitot, nosūtot to, SIA “Jūrmalas siltums” uz e-pastu: julija.karceva@jurmalassiltums.lv

SIA “Jūrmalas siltums” veic cenu aptauju par zibens aizsardzības izbūvi

Iepirkuma priekšmets ir Zibens aizsardzības izbūve (projekts, būvdarbi, nodošana ekspluatācijā) lokālajā katlu mājā Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā.

Paredzamais pakalpojuma izpildes laiks: Līgums ar šīs cenu aptaujas uzvarētāju tiks noslēgts nekavējoties pēc uzvarētāja noteikšanas. Detalizētu darbu izpildes termiņu Pretendents norāda piedāvājumā.

Darbu izpildes vieta: katlu mājā Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā.

Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot pa e-pastu info@jurmalassiltums.lv līdz 2023. gada 18.aprīļa plkst. 10.00.

Dokumentācija:
Nolikums
1_pielikums
2_pielikums
Līgums

SIA “Jūrmalas siltums” veiс cenu aptauju par jauna kravas mikroautobusa piegādi:

Cenu piedāvājumus elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2023. gada 30.martam plkst.13:00

Nosacījumi un prasības:
1. Kopējais pakalpojuma apjoms ir viens kravas/pasažieru mikroautobuss;
2. Automašīnas piegādes periods no 03.04.2023.g. līdz 30.04.2024;
3. Pretendentam jāpiedāvā automašīnas cena vairākos variantos (pilna cena un operatīvā līzinga cena);
4. Automašīnu tehniskā specifikācija;
5. Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

Specifikācija

Paziņojums par noteikto tarifu (27.03.2023)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala,  2023.gada 27.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Pilns paziņojuma teksts

Cenu aptauja par šķeldas piegādi 26

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi, maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš viena nedēļa no iesniegšanas brīža. Šķeldas piegādes adreses Slokas iela 47A un Nometņu iela 21A, Jūrmalā.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes aptuvenais apjoms maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra mēnešiem aptuvenais apjoms ir, līdz 28 000 ber m3.
Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2023. gada 14.marta plkst.11:00

Piedāvātajai Biomasai nepieciešams apliecinājums par cietās biomasas jeb šķeldas atbilstības ilgtspējas kritērijiem, kas nozīmē katrai kravai pašapliecinājums par izcelsmi vai FSC, vai PEFC, vai SBP, vai SURE sertifikāts.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

Koksnes šķeldas parametri:

SIA “Jūrmalas siltums” veiс cenu aptauju par zibens aizsardzības izbūvi

Iepirkuma priekšmets ir Zibens aizsardzības izbūve (projekts, būvdarbi, nodošana ekspluatācijā) lokālajā katlu mājā Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā.

Paredzamais pakalpojuma izpildes laiks: Līgums ar šīs cenu aptaujas uzvarētāju tiks noslēgts nekavējoties pēc uzvarētāja noteikšanas. Detalizētu darbu izpildes termiņu Pretendents norāda piedāvājumā.

Darbu izpildes vieta: katlu mājā Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā.

Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot pa e-pastu info@jurmalassiltums.lv līdz 2023. gada 15.marta plkst. 10.00.

Dokumentācija:
Nolikums
Pieteikums
Apliecinājums
Ligums

SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par dabas gāzes piegādi 6

Pretendents var piedāvāt piedāvājumu ietverot tajā gāzes apjomu ,paredzot piegādes periodu 2023. gada 1. maijs.-2024.gada 30.aprīlis paredzamais gāzes apjoms 47491 MWh gāze augst.s.s. norādot cenu (fiksētā cena un/ vai biržas cena).

Pretendents var piedāvāt piedāvājumu ietverot tajā gāzes apjomu ,paredzot piegādes periodu 2023.gada 1.maijs -30. septembris paredzamais gāzes apjoms 4217 MWh gāze augst.s.s. norādot cenu (fiksētā cena un/ vai biržas cena).

Pretendents var piedāvāt piedāvājumu ietverot tajā gāzes apjomu ,paredzot piegādes periodu 2023.gada 1oktobris – 2024.gada 30.aprīlis paredzamais gāzes apjoms 43274 MWh gāze augst.s.s. norādot cenu (fiksētā cena un/ vai biržas cena).

lasīt tālāk »

Paziņojums par noteikto tarifu (20.02.2023)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala,  2023.gada 20.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Pilns paziņojuma teksts

Paziņojums par noteikto tarifu (10.01.2023)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” precizē 2023.gada 10.janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” publicēto sludinājumu “Paziņojumu par noteikto tarifu” Nr. OP 2023/7.DA6.

Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala,  2023.gada 10.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam  tarifam.

lasīt tālāk »

Pamatprasības cenu aptaujai “Siltumtrases izbūvei no Strēlnieku pr. līdz Abavas ielai, Jūrmalā” Identifikācijas Nr. JS 23/01 Prasības pretendentam.

29.01.2023.
Identifikācijas Nr. JS 23/01

1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Pretendentam pirms līguma noslēgšanas būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā).
2. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – pēdējo 5 gadu laikā 1 līdzīgam objektam.
3. Jāiesniedz Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai apliecinājums reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā pirms līguma noslēgšanas.
4. Piedāvājumu Cenu aptaujai iesniegt elektroniski pa e-pastu – info@jurmalassiltums.lv
5. Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
6. Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 16.02.2023. pīkst. 10.00.
7. Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri piedāvājuši zemāko cenu.
8. Personiski ar cenu aptaujas dokumentiem kandidātiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par cenu aptaujas publicēšanas brīža līdz pieteikumu iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu, kura sniedz organizatorisku informāciju par cenu aptauju: Andri Rudzīti , tālrunis: 28665782, +371 67760800, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Pielikumi:
Strelnieku.7z

Informācija Dzintaru rajona iedzīvotājiem!

SIA “ Jūrmalas siltums” informē, ka sakarā ar siltumapgādes sistēmas avārijas remonta darbiem 2023.gada 20.janvārī no plkst.8.00 līdz plkst. 20.00 daudzdzīvokļu ēkās Nomales ielā 13 un J.Pliekšāna ielā 90 tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

02.01.2023

Projekts “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros “ Projekta 4.3.1.0/22/A/002 īstenošana.. Noslēgti līgumi par:
• “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”;
• “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība “
Norisinās aktīvs projekta izstrādes process

27.12.2022

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010, PS “MMG” ir uzsākusi katlu mājas aukstās pārbaudes un gatavojas ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, 2022.gada 6.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.februāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar efektivitātes rādītāju izmaiņām.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var  SIA “Jūrmalas siltums”, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, iepriekš sazinoties ar Jūliju Karcevu, +371 67512807, elektroniskā pasta adrese: julija.karceva(at)jurmalassiltums.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Jūrmalas siltums”, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, elektroniskā pasta adrese: info(at)jurmalassiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk(at)sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

SIA “Jūrmalas siltums” veiс cenu aptauju par jauna kravas mikroautobusa piegādei:

Cenu piedāvājumus elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2023. gada 15.februāra plkst.13:00

Nosacījumi un prasības:
1. Kopējais pakalpojuma apjoms ir viens kravas/pasažieru mikroautobuss.
2. Automašīnas piegādes periods no 03.04.2023.g. līdz 30.09.2023.
3. Pretendentam jāpiedāvā automašīnas cena vairākos variantos (pilna cena un operatīvā līzinga cena).
4. Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 2023. gada 1.augustam.
5. Automašīnu tehniskā specifikācija.

Pielikumi:
TehniskaSpecifikacija.pdf

Cenu aptauja par sausas, skaldītas malkas piegādi

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par sausas, skaldītas malkas (pagales garums 0.8m līdz 1m) piegādi, cenu norādot par vienu m3. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš vienu nedēļu no iesniegšanas brīža. Malkas piegādes adreses Slokas iela 47A, Jūrmalā.

Kopējais malkas piegādes apjoms ir līdz 5 m3.

Cenu piedāvājumus par vienu m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2022. gada 7.decembrim plkst.13:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri piedāvājuši zemāko cenu.

Tiks mainīta maksa par rēķina sagatavošanu

Pamatojoties uz 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta 876.noteikumumu “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” grozījumiem, no 2022.gada 1.decembra tiek mainīta SIA “Jūrmalas siltums” aprēķinātā maksa par rēķinu sagatavošanu. SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka, sākot ar rēķiniem par 2022.gada decembra mēnesi maksa par rēķinu sagatavošanu tiek noteikta:
• Elektroniski sūtītajiem rēķiniem 0.57 EUR ar PVN apmērā par vienu rēķinu;
• Papīra formātā sūtītajiem rēķiniem 0.99 EUR ar PVN apmērā par vienu rēķinu.

Informācija par rēķinu saņemšanu elektroniski atrodama, atverot saiti:
https://jurmalassiltums.lv/klientiem/sia-jurmalas-siltums-aicina-pieteikties-rekina-sanemsanai-elektroniski/

Katlu mājas un fasāžu un jumta vienkāršotā atjaunošana Ormaņa ielā 1, Jūrmalā

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV 2015 izsludina sarunu procedūru “Katlu mājas un fasāžu un jumta vienkāršotā atjaunošana Ormaņa ielā 1, Jūrmalā “identifikācijas Nr. “JSKMPS2022/1

Lai saņemtu sarunu procedūras , procedūru “Katlu mājas un fasāžu un jumta vienkāršotā atjaunošana Ormaņa ielā 1, Jūrmalā ” detalizētu tehnisko specifikāciju lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju, kā arī ar derīgu drošu elektronisko parakstu parakstītu konfidencialitātes apliecinājumu.

Personiski ar iepirkuma dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” administratīvajā ēkā, trešajā stāvā, biroja administratores kabinetā iesniedzot iesniegumu un parakstīta konfidencialitātes apliecinājuma Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada5.decembrī plkst. 12:00

Pielikumi:
Apliecinājums
Nolikums
Tāme

Klientu ievērībai:

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka 2022.gada 29.janvārī stājās spēkā “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums”, kurš paredz centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam. Minētais likums paredz, ka laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim, centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam, ja tas centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes komersanta, kas šādu pakalpojumu sniedz par regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, kādus paredzējis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja, nosaka 50 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 euro par vienu megavatstundu. Ja apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, papildu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam par tarifu, kas pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, nosaka 90 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un 150,00 euro par vienu megavatstundu.

No 2022.gada 1.oktobra SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs sastāda 225,62 euro bez PVN apmērā par vienu megavatstundu, kas pārsniedz mājsaimniecības lietotājiem minētā likuma noteiktā siltumenerģijas tarifa robežu. Starpība par 2022./2023.gada apkures sezonas starp attiecīgajā kalendāra mēnesī piemērojamo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa un minētā likuma noteiktā siltumenerģijas tarifa robežu tiek kompensēta no valsts budžeta.

01.10.2022

Projekts “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros “ Projekta 4.3.1.0/22/A/002 īstenošana. Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta realizāciju.

SIA Jūrmalas siltums rēķinus var apmaksāt arī pasta nodaļās

SIA Jūrmalas siltums informē, ka ir noslēgts sadarbības līgums ar VAS Latvijas pasts un sākot ar 2022.gada 23.augustu iedzīvotāji uzņēmuma izrakstītos rēķinus par saņemto siltumenerģiju var apmaksāt jebkurā pasta nodaļā visā Latvijā. Apmaksājot rēķinu pasta nodaļā, tiks piemērota komisijas maksa 0.50 EUR par vienu maksājumu.

Līdz ar līguma par rēķinu apmaksu VAS Latvijas pasts pasta nodaļās noslēgšanu, Jūrmalas iedzīvotāji, neizbraucot no pilsētas, rēķinu par piegādāto siltumenerģiju var samaksāt kādā no četrām pilsētā esošajām pasta nodaļām:

Dubultos, Strēlnieku prospektā 16 (pasta indekss LV-2015)
Kauguros, Skolas ielā 48, (pasta indekss LV-2016)
Mellužos, Mellužu prospektā 42 k-3, (pasta indekss LV-2008)
Slokā, Hercoga Jēkaba ielā 7 k-3, (pasta indekss LV-2011)

SIA Jūrmalas siltums rēķinus par saņemto siltumenerģiju ir iespējams apmaksāt arī pie pastnieka, kurš ieradīsies Jūsu norādītajā adresē. Par šo pakalpojumu lūgums sīkāk interesēties VAS Latvijas pasts mājaslapā www.pasts.lv vai zvanot uz 27008001.

Atgādinām, ka SIA Jūrmalas siltums rēķinus ir iespējams samaksāt arī visās veikalu tīkla Maxima tirdzniecības vietās un veicot bankas pārskaitījumu, izmantojot rēķinā un mājaslapā (https://jurmalassiltums.lv/klientiem/norekini/) norādītos rekvizītus.

Tuvojoties nākamajai apkures sezonai, uzņēmums aicina iedzīvotājus savu iespēju robežās veidot uzkrājumu apkures izmaksu segšanai apkures sezonas laikā, veicot avansa maksājumus. Saņemtie avansa maksājumi rēķinā tiks uzrādīti kā pārmaksa.

Par Telpu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā nomu noslēgto līgumu

2022-17-08

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2020.gada 10.septembrī atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša nekustamā īpašuma Lībiešu ielā 9, Jūrmalā (kadastra numurs 13000200705) būves (kadastra apzīmējums 13000200705002) (ūdens attīrīšanas stacija) 323,00 m2 platībā 1. un 2.stāva telpas nomas tiesības piešķirtas par cenu 1,85 EUR/m² (viens euro un astoņdesmit pieci centi) par 1 m2 mēnesī, neieskaitot PVN 21%, izsoles uzvarētājam – SIA “Jūrmalas namsaimnieks”, reģ. Nr.40003426429, juridiskā adrese – Dubultu prospekts 3, Jūrmala, LV-2015.

2020.gada 14.septembrī ar Nomnieku – SIA “Jūrmalas namsaimnieks” noslēgts Nomas līgums Nr.01-11/20/25 par nedzīvojamo telpu nomu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā, ar līguma darbības termiņu – divi gadi (līdz 2022.gada 13.septembrim), ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku piecus gadus, Telpu lietošanas mērķis – birojs, tehniskās telpas, nomas maksas apmērs – 597,55 EUR mēnesī + PVN.

2022.gada 11.augustā ar Nomnieku – SIA “Civinity Mājas Jūrmala” (iepriekšējais nosaukums – SIA “Jūrmalas namsaimnieks”) noslēgta Vienošanās pie Nomas līguma Nr.01-11/20/25 par nedzīvojamo telpu nomu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā, saskaņā ar kuru nomas līgums pagarināts līdz 2025.gada 13.septembrim.

“Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Kauguros būvniecības darbu būvuzraudzība”

7.10.2022.

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Kauguros būvniecības darbu būvuzraudzība” ar identifikācijas numuru JS2022/KF/BKMBU.

Iepirkums tiek veikts ES fondu projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” nr. 4.3.1.0/22/A/002 ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/89587

Personiski ar iepirkuma procedūras dokumentiem kandidātiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz pieteikumu iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu: Andri Rudzīti , tālrunis: 28665782, +371 67760800, e-pasts: info_at_jurmalassiltums.lv .

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada 1.novembrim, plkst. 12:00

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSIAP2).

SIA “Jūrmalas siltums”, reģ. Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015. Iepirkuma procedūras nosaukums: Sarunu procedūra „Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSIAP2).

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu –AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743.

Pretendenta piedāvātā paredzamā līgumcena bez PVN ir 414 234.69 EUR.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas datums – 2022.gada 3.oktobris.

Cenu aptauju par Enerģētiskās šķeldas piegādi 25

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par Enerģētiskās šķeldas piegādi oktobra, novembra, decembra mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš divas nedēļas no iesniegšanas brīža. Enerģētiskās šķeldas piegādes adreses Slokas iela 47A un Nometņu iela 21A, Jūrmalā.

Kopējais Enerģētiskās šķeldas piegādes aptuvenais apjoms oktobra, novembra, decembra , mēnešiem ir līdz 33 000 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2022. gada 6.oktobra plkst.13:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

29.09.2022

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010, PS “MMG” veic projektēšanas darbus un pamatiekārtu, metāla konstrukciju piegādes.

Tirgus izpēte par sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāns) piegādi

TIRGUS IZPĒTE
Jūrmalā

Par “Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāns) piegādi SIA “Jūrmalas siltums” katlu mājām Lībiešu ielā 9, Aizputes ielā1D, Jūrmalā, izmantojot mobilās piegādes iekārtas (ADR prasībām atbilstošus konteinerus)”

2022. gada 13.septembrī

1. VISPĀRĪGĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” (turpmāk –SIA “Jūrmalas siltums”)
Reģistrācijas numurs 42803008058
Adrese Slokas iela iela 47A, Jūrmalas, LV–2015

lasīt tālāk…

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste”

SIA “Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058

Iepirkuma identifikācijas Nr. JSIAP22

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2022.gada 15.septembrim plkst. 12:00.

Tiks mainīta maksa par rēķina sagatavošanu

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka, sākot ar rēķiniem par 2022.gada augusta mēnesi, tiks noteiktas divas dažādas maksas par rēķina sagatavošanu. Turpmāk, saņemot papīra formāta rēķinu, rēķinu sagatavošanas izmaksās tiks iekļautas arī rēķina piegādes izmaksas. Maksa par rēķinu sagatavošanu sākot ar 2022.gada 1.augustu tiek noteikta:

• Elektroniski sūtītajiem rēķiniem 0.63 EUR ar PVN apmērā par vienu rēķinu;
• Papīra formātā sūtītajiem rēķiniem 1.09 EUR ar PVN apmērā par vienu rēķinu.

 

Līdz šim piemērotā maksa par rēķina sagatavošanu tika noteikta 2019.gadā un kopš tā laika būtiski ir pieaugušas rēķinu piegādes, aprēķinu un sagatavošanas izmaksas. Neskatoties uz dažādu izmaksu pieaugumu, SIA ”Jūrmalas siltums” vēl joprojām var piedāvāt vienu no zemākajām maksām par rēķinu sagatavošanu starp Latvijas lielākajām pilsētām.

 

Informācija par rēķinu saņemšanu elektroniski atrodama, atverot saiti:
https://jurmalassiltums.lv/klientiem/sia-jurmalas-siltums-aicina-pieteikties-rekina-sanemsanai-elektroniski/

 

Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 24

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi, septembra , oktobra, novembra, decembra , janvāra , februāra, marta , aprīļa mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš viena nedēļa no iesniegšanas brīža. Šķeldas piegādes adreses Slokas iela 47A un Nometņu iela 21A, Jūrmalā.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes aptuvenais apjoms septembra , oktobra, novembra, decembra , janvāra , februāra, marta , aprīļa mēnešiem aptuvenais apjoms ir, līdz 150 000 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2022. gada 9.augusta plkst.11:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

30.06.2022

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010, PS “MMG” veic projektēšanas darbus un pamatiekārtu piegādes.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu 29.06.2022

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2022.gada 29. jūnija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.


Noteiktā (piedāvātā) tarifa laika posmam no 2022.gada 1. augusta līdz 2023.gada 30. jūnijam spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1. augusts. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā cenas izmaiņām.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Jūrmalas siltums”, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, e-pasta adrese: julija.karceva@jurmalassiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par gāzes piegādi 5

 

Paredzamais piegādes periods 2022. gada 1. oktobris.-2023.gada 30.aprīlis paredzamais gāzes apjoms 57971 MWh gāze augst.s.s.

  • Pretendents pievieno apmaksas noteikumus.
  • Pretendents pievieno Līguma paraugu.
  • Pretendentam var piedāvāt individuālo piedāvājumu ietverot tajā piedāvāto gāzes apjomu , periodu cenu (fiksētā cena vai biržas cena).
  • Pretendents norāda Piedāvājuma derīguma termiņu.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2022.gada 12.jūlija plkst. 10:00.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu, kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu.

FinansuPiedavajums.docx

 

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina cenu aptauju “ Šķeldas parametru noteikšanas sistēmas” iekārtas iegāde.

Minimālās prasības šķeldas parametru noteikšanas sistēmai:

• Mitruma satura, pelnu satura un siltumspējas noteikšana.
• Rezultātu sagatavošanas laiks ne ilgāks par 5 min.
• Iekārtai jābūt aprīkotai ar pašpārbaudes sistēmu – kvalitātes indikators par katru mērījumu.
• Rezultāti tiek eksportēti csv failā
• Iekārtai jābūt pārvietojamai.

Iesniedzot piedāvājumu obligāti jānorāda:

1. Iekārtas nosaukums (modelis)
2. Šķeldas parametru noteikšanas metode
3. Rezultātu sagatavošanas laiks
4. Iekārtas piegādes laiks
5. Apmaksas noteikumi
6. Regulāro apkopju biežums un to izmaksas

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2022.gada 14.jūlija plkst. 13:00.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu , kurš iesniedzis cenu piedāvājumu atbilstoši SIA”Jūrmalas siltums” izvirzītajām minimālajām prasībām “ Šķeldas parametru noteikšanas sistēmai” .

Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 23

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi, jūlija, augusta mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš viena nedēļa no iesniegšanas brīža. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes aptuvenais apjoms jūlija mēnesim ir līdz 5500 ber m3, augusta mēnesim aptuvenais apjoms ir, līdz 5500 ber m3.

Cienu piedāvājumus iesniegt divās lotēs , viena lote jūlija mēnesis, otra lote jūlija augusta mēnesis. Pretendents var iesniegt finanšu piedāvājumu par vienu vai abām lotēm.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2022. gada 21.jūnija plkst. 9:00.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu 28.03.2022

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2022.gada 28. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
lasīt tālāk »

28.03.2022

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” noslēdz līgumu ar SIA “Geo Consultants” par tā piedāvāto līgumcenu 37 000 euro, neieskaitot PVN, jo pretendenta piedāvājums atbilst visām iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām s ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu par “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība” realizāciju.

Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Jūrmalā, Nometņu ielā 21a

30.05.2022.

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Jūrmalā, Nometņu ielā 21a” identifikācijas numurs JS2022/KF/BKM

Iepirkums tiek veikts ES fondu ietvaros ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5997

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu: Raiti Arntu , tālrunis: 29264530, tālr. +371 67760800, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada 30.jūnija , plkst. 11:00.

SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par elektroenerģijas piegādi 5

Nosacījumi un prasības:
1. Kopējais aptuvenais pakalpojuma apjoms (viena gada laikā) – 3220 MWh (3 220 000 kWh);
2. Kopējais maksimālais mēneša pakalpojuma apjoms – 460 MWh (460 000 kWh);
3. Pakalpojuma sniegšanas periods vismaz no 01.07.2022g. līdz 01.07.2023;
4. Pretendentam jāatbilst Elektroenerģijas tirgus likuma noteiktajām prasībām;
5. Pretendentam jāpiedāvā elektroenerģijas cenu vairākos variantos (fiksētais un biržas);
6. Elektroenerģijas tirgotājam elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā atsevišķiem Pasūtītāja objektiem elektroenerģijas pārdošanu jāpārtrauc vai elektroenerģiju jāpārdod jauniem Pasūtītāja objektiem.
7.Pretendents pievieno Līguma paraugu.

Līgumam ir jāparedz Pasūtītāja beznosacījuma atkāpšanās no Līguma iespējas, brīdinot Pretendentu/Piegādātāju 30 dienas iepriekš..

Piedāvājuma derīguma termiņš 7 darba dienas, neieskaitot piedāvājuma saņemšanas dienu.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2022.gada 26.maija plkst. 12:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu, kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu

Klientu ievērībai!

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka 2022.gada 29.janvārī stājās spēkā “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums”, kurš paredz centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam. Minētais likums paredz, ka laika periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim mājsaimniecības lietotājam maksa par patērēto siltumenerģiju nevar būt augstāka par noteikto tarifu 68,00 euro apmērā par vienu megavatstundu. No 2022.gada 1.februāra SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs sastāda 69,97 euro apmērā par vienu megavatstundu, kas pārsniedz mājsaimniecības lietotājiem minētā likuma noteiktā siltumenerģijas tarifa robežu 68,00 euro apmērā par vienu megavatstundu. Starpība par 2022.gada februāri, martu un aprīli starp attiecīgajā kalendāra mēnesī piemērojamo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa un 68,00 euro par vienu megavatstundu tiek kompensēta no valsts budžeta.

Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 22

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi aprīļa, maija , jūnija , jūlija, augusta mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš viena nedēļa no iesniegšanas brīža. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes aptuvenais apjoms pieciem mēnešiem ir, līdz 38 000 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2022. gada 23.marta plkst. 11:00.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu 25.02.2022

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2022.gada 25. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
lasīt tālāk »

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu 20.12.2021

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2021.gada 20. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
lasīt tālāk »

Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 21

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi aprīļa, maija , jūnija , jūlija, augusta mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes aptuvenais apjoms pieciem mēnešiem ir, līdz 38 000 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2022. gada 14.februāra plkst. 11:00.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

28.12.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” noslēdz līgumu ar PS “MMG” par tā piedāvāto kopējo līgumcenu ar atlaidi – 5 297 530.41 EUR, neieskaitot PVN, jo tā piedāvājums atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un uzskatāms par saimnieciski izdevīgu par “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos” realizāciju

30.11.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir realizēts projekts , kura mērķis ir paaugstināt Jūrmalas siltumapgādes efektivitāti samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, novērst siltumnesēja noplūdes siltumtīklos, samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabot siltumapgādes sistēmas hidrauliskos rādītājus, nomainot avārijas stāvoklī esošos cauruļvadus dzelzsbetona kanālos ar rūpnieciski izolētām bezkanāla siltumtrasēm.

Kopējais projekta budžets sastāda EUR 5 908 779,02 (attiecināmās izmaksas neieskaitot PVN). Kohēzijas fonda atbalsts sastāda EUR 2 363 511,61.

Paziņojums par tarifa projektu 15.10.2021

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2020.gada 15. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

lasīt tālāk »

27.09.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010
īstenošanu. Pašreiz norisinās iepirkuma procedūras par:
• “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”;
• “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība “

17.09.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir pabeigta siltumapgādes tīklu pārbūve Tallinas ielas rajonā kopā izbūvējot 506.65 metrus siltumtrasi.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu 1.09.2021

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2021.gada 1. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
lasīt tālāk »

28.06.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010
īstenošanu. Pašreiz norisinās iepirkuma procedūras par:
• “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”;
• “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība “

16.06.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir pabeigta siltumapgādes tīklu pārbūve Siltumtrase – no SK-3 Slokas ielā līdz SK-4A un np SK-3 līdz SK3A-3 pie Baznīcas ielas (posms 1.7). Kopā izbūvējot 315.85 metrus siltumtrasi

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu 28.05.2021

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2021.gada 31. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
lasīt tālāk »

Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Jūrmalas siltums” (reģistrācijas Nr. 42803008058 juridiskā adrese: Slokas iela 47a, Jūrmala, LV-2015) valdes priekšsēdētāja amata vietu.

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:
1.1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B1 līmeni, kā arī vēlamas krievu valodas zināšanas, valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
1.2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja pienākumus;
1.3. darba pieredze un izpratne par lasīt tālāk »

Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 20

Lūdzu Jūs iesūtīt koksnes šķeldas cenu par ber m3 uz e-pastu info@jurmalassiltums.lv. , pie nosacījuma, ja koksnes šķeldas piegādes sāktos ar 01.02.2022. un kopējais aptuvenais nedēļas ievestais šķeldas apjoms ir 3600 ber m3, aptuvenais piegādes laiks 8 nedēļas. Piegādes vieta Nometņu iela 21a un Slokas iela 47 a Jūrmalā. Piedāvājumu iesūtīt līdz 2022.gada 26.janvāra plkst. 15:00.

Koksnes šķeldas parametri:

Būvprojekta un Tehniskā projekta izstrāde “Biokurināmā ūdens sildāmo katlu un papildus dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru ar kopējo jaudu 6MW (5+1) Nometņu ielā 21A, Jūrmalā

SIA “Jūrmalas siltums”, izsludina Sarunu procedūru “Būvprojekta un Tehniskā projekta izstrāde “Biokurināmā ūdens sildāmo katlu un papildus dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru ar kopējo jaudu 6MW (5+1) Nometņu ielā 21A, Jūrmalā“.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JS2022/ NKM.

lasīt tālāk »

26.03.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010
īstenošanu. Pašreiz norisinās iepirkuma procedūras par:
• “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”;
• “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība “

15.03.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir pabeigta siltumapgādes tīklu pārbūve no Siltumtrase – Oškalna, Tērbatas, Tallinas, Rūpniecības ielas (posms 3.3). Kopā izbūvējot 1367 metrus siltumtrasi

SIA „Jūrmalas siltums” paziņojums par Sarunu procedūras “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste” pārtraukšanu.

 

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSIA/2021/1

SIA „Jūrmalas siltums” iepirkuma komisija saskaņā ar Sarunu procedūras Nolikuma 6.11.punktu pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu un nepiešķirot līguma slēgšanas tiesības, jo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegtie piedāvājumi nav finansiāli izdevīgi.

Lēmums par Sarunu procedūras pārtraukšanu pieņemts 2021.gada 6.decembrī, plkst. 12:00.

Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 19

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi decembra, janvāra, februāra, marta, aprīļa mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2021. gada 7.decembris. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela 47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā. Biomasas izcelsmes reģions ES.

Kopējais šķeldas piegādes apjoms pieciem mēnešiem ir, līdz 80 000 ber m3.
lasīt tālāk »

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 18.02.2021. apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “Jūrmalas siltums”.

 

Līdz ar to no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. martam Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem siltumenerģijas tarifs būs 44,78 EUR/MWh (bez PVN).

Savukārt no 2022. gada 1. aprīļa siltumenerģijas tarifs būs 49,18 EUR/MWh (bez PVN), kas joprojām būs zemāks par pašreiz februārī piemēroto tarifu – 49,83 EUR/MWh (bez PVN).

LemumsN014D18022021.pdf

SIA Jūrmalas siltums klientu ievērībai!

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka, saistībā ar Jūrmalas pilsētas lielākā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāja SIA “Jūrmalas namsaimnieks” izplatīto paziņojumu par tā tehniskajām problēmām, SIA “Jūrmalas siltums” šomēnes noteiktajā termiņā nesaņēma informāciju par iedzīvotāju 2021. gada janvārī patērēto karstā ūdens daudzumu tajās ēkās, kuras apsaimnieko SIA “Jūrmalas namsaimnieks”.

SIA “Jūrmalas siltums” norāda, rēķini par 2021. gada janvāri tiks sagatavoti, izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāja sniegto informāciju par karstā ūdens patēriņu 2020. gada decembrī.

Papildus norādām, ka karstā ūdens patēriņa novirzes (starpība starp rēķinos uzrādītajiem daudzumiem un reāli patērētajiem) tiks izlīdzinātas saskaņā ar apsaimniekotāja sniegto informāciju, tiklīdz tas būs iespējams.

29.12.2020

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010
īstenošanu. Pašreiz norisinās iepirkuma procedūras par:
• “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”;
• “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība “

23.12.2020

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Notiek siltumapgādes tīklu pārbūve Siltumapgādes tīklu pārbūve Oškalna, Nometņu, Engures ielas, Jūrmalā.

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSIA/2021/1

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021.gada 30.septembrim plkst. 12:00

Sarunu procedūra” SIA “Jūrmalas siltums” gāzes katlu mājas Pliekšāna ielā 80 esošo iekārtu optimizācijai un rekonstrukcijai”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSKMPl/2021/1

SIA “ Jūrmalas siltums izsludina sarunu procedūru par “SIA “Jūrmalas siltums” gāzes katlu mājas Pliekšāna ielā 80 esošo iekārtu optimizācijai un rekonstrukcijai” esošajām ražošanas iekārtām.

Paredzamo darbu programma (sadalīta 2 etapos ):
lasīt tālāk »

Klientu ievērībai/Вниманию клиентов

Cienījamie klienti!
Epidemioloģiskās drošības nolūkā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta SIA “Jūrmalas siltums” klientu pieņemšana klātienē. Lūgums jebkuru jautājumu gadījumā sūtīt e-pastu uz info@jurmalassiltums.lv vai zvanīt pa tālruni 67147141.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Уважаемые клиенты!
С целью эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 на неопределенный срок прекращается прием клиентов ООО “Jūrmalas siltums”. Просьба в случае любых вопросов связываться с нами по электронной почте info@jurmalassiltums.lv или по телефону 67147141.
Приносим извинения за неудобства.

28.09.2020

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010
īstenošanu. Pašreiz norisinās iepirkuma procedūras par:
• “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”;
• “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība “

18.09.2020

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Notiek siltumapgādes tīklu pārbūve Slokas ielas 63 k.1-8, 65 k.1 ielu rajonā.

Saules kolektoru piegāde un uzstādīšana karstā ūdens  ražošanai Slokas ielā 47a, Jūrmalā

SIA “Jūrmalas siltums”, izsludina Sarunu procedūru „Saules kolektoru piegāde un uzstādīšana karstā ūdens  ražošanai Slokas ielā 47a, Jūrmalā”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JS/SK 2021

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “„Saules kolektoru piegāde un uzstādīšana karstā ūdens  ražošanai Slokas ielā 47a, Jūrmalā”.
lasīt tālāk »

Dūmgāzu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana katlu mājā Nometņu ielā 21A

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “Būvprojekta un Tehniskā projekta izstrāde “Dūmgāzu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana katlu mājā Nometņu ielā 21A, Jūrmalā “. (ID Nr. JS2021/ NKMP)

Personiski ar iepirkuma dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” administratīvajā ēkā, trešajā stāvā, biroja administratores kabinetā  Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 25.maijā  plkst. 10:00

 

Pielikumi:

Nolikums

 

Paziņojums par rezultātu par Telpu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā nomas tiesību mutisko izsoli un informācija par noslēgto līgumu

2020-15-09

            SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2020.gada 10.septembrī atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša nekustamā īpašuma Lībiešu ielā 9, Jūrmalā (kadastra numurs 13000200705) būves (kadastra apzīmējums 13000200705002) (ūdens attīrīšanas stacija) 323,00 m2 platībā 1. un 2.stāva telpas nomas tiesības piešķirtas par cenu 1,85 EUR/m² (viens euro un astoņdesmit pieci centi) par 1 m2 mēnesī, neieskaitot PVN 21%, izsoles uzvarētājam – SIA “Jūrmalas namsaimnieks”, reģ. Nr.40003426429, juridiskā adrese – Dubultu prospekts 3, Jūrmala, LV-2015.

2020.gada 14.septembrī ar Nomnieku – SIA “Jūrmalas namsaimnieks” noslēgts Nomas līgums Nr.01-11/20/25 par nedzīvojamo telpu nomu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā, ar līguma darbības termiņu – divi gadi (līdz 2022.gada 13.septembrim), ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku piecus gadus, Telpu lietošanas mērķis – birojs, tehniskās telpas, nomas maksas apmērs – 597,55 EUR mēnesī + PVN.

Cenu aptauja par šķeldas piegādi 18

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra, novembra, decembra, janvāra, februāra, marta, aprīļa mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2021. gada 30. aprīlis. Šķeldas piegādes adreses Slokas iela 47A un Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā. Biomasas izcelsmes reģions ES.

Kopējais šķeldas piegādes apjoms divpadsmit mēnešiem ir, līdz 100 000 ber m3.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājumu par summu 5% apmērā, par kopējo šķeldas apjomu 100 000 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 un piedāvājuma nodrošinājumu iesniegt elektroniski uz SIA “Jūrmalas siltums” e-pastu info@jurmalassiltums.lv līdz 2021. gada 12.aprīlim, plkst. 10:00.
lasīt tālāk »

PAZIŅOJUMS KAUGURU IEDZĪVOTĀJIEM

 

SIA “ Jūrmalas siltums” informē , ka sakarā Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķim “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē projekta ieveros realizējamo siltumtrašu rekonstrukcijas darbiem no 2021.gada 21.aprīļa  līdz 2021.gada 24.aprīlim Kauguru siltumapgādes rajonā iespējami siltumenerģijas pārvades sistēmas traucējumi.

 

 

 

 

 

Satiksmes organizācijas shēmas – Jūrmala

Posms:
1.4. Siltumapgādes tīkli, no Slokas ielas 47A līdz SK pie Slokas ielas 48
1.7. Siltumapgādes tīkli, no SK-3 Slokas ielā līdz SK-4A un np SK-3 līdz SK3A-3 pie Baznīcas ielas, Jūrmalā
3.1. Siltumapgāde Tallinas ielas rajonā
3.2. Siltumapgādes tīklu pārbūve Oškalna, Nometņu, Engures ielas, Jūrmalā
3.3. Siltumapgādes tīklu pārbūve Lībiešu, Oškalna, Mazā Nometņu, Tērbatas, Tallinas, Rūpniecības ielas, Jūrmalā

Satiksmes organizācijas shēmas:
1.4.Satiksmes-organizācija.pdf
1.7.Satiksmes-organizācijas-shēma.pdf
3.1. Satiksmes organizācijas shēma 1
3.1. Satiksmes organizācijas shēma 2
3.1. Satiksmes organizācijas shēma 3
3.2. Satiksmes organizācijas shēma
3.3. Satiksmes organizācijas shēma

“Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”

14.01.2021
02.08.2021 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos” identifikācijas numurs JS2021/KF/2BKM
Iepirkums tiek veikts ES fondu projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā,
lasīt tālāk »

Sarunu procedūru: “Dūmgāzu kondensācijas tipa ekonomaizera piegāde un uzstādīšana aiz 2MW dabas gāzes ūdens sildāmā katla Jūrmalā, Aizputes ielā 1”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “ Dūmgāzu kondensācijas tipa ekonomaizera piegāde un uzstādīšana aiz 2MW dabas gāzes ūdens sildāmā katla Jūrmalā, Aizputes ielā 1”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSAGKB2021/1

Personiski ar iepirkuma dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” administratīvajā ēkā, trešajā stāvā, biroja administratores kabinetā iesniedzot iesniegumu un parakstīta konfidencialitātes apliecinājuma Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 5.februāra plkst. 11:00

Dokumentācija:
Nolikums.docx
Nolikuma-pielikumi.docx
PazinojumsParLgumaSlegsanu.docx

Cenu aptauja: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 4.etapa remontdarbi”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 4.etapa remontdarbi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. JSKMPS2020/5

lasīt tālāk »

Paziņojums par tarifa projektu 10.07.2020

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2020.gada 10. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
Lasīt tālāk
lasīt tālāk »

Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos

19.10.2020
04.11.2020
29.12.2020 Apskatīt publikācijas >>


SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos” ar identifikācijas numuru JS2020/KF/2BKM.
lasīt tālāk »

Sarunu procedūra par lāpas redzamības (plume visibility) izkliedes modelēšanu

SIA “ Jūrmalas siltums izsludina sarunu procedūru par lāpas redzamības (plume visibility) izkliedes modelēšanu SIA „Jūrmalas siltums” katlu mājai Nometņu ielā 21A, Jūrmalā.

Paredzamo darbu programma:
1. piesārņojošo vielu izkliedes modeļa izveide, kas ietver arī dažādu datu apstrādi;
2. lāpas redzamības izkliedes modelēšana, izvēloties nepieciešamos scenārijus,
piemēram, skursteņa augstuma izvēle, katlu mājas darbības režīma vai kurināmā materiāla
kvalitātes parametru izmaiņas;
3. atskaites sagatavošana.

Piedāvājumā jānorāda:
Izpildes termiņš un etapi;
Piedāvājuma cena neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
Maksājuma grafiks;
Piedāvājuma derīguma termiņš.

Piedāvājumus par pakalpojuma sniegšanu iesniegt līdz 2020.gada 14.oktobra plkst.12:00 nosūtot elektroniski uz adresi info@jurmalassiltums.lv .

Obligāti jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objektu un veicamo darbu apjomu uz vietas.par objekta apsekošanas laiku sazināties iepriekš pa tālruni 29227542
Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Cenu aptauju: “Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde” (id.nr.JSIAL2020/1)

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju: “Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde” (id.nr.JSIAL2020/1)

Kontaktpersona par cenu aptaujas priekšmetu: Iveta Čivčiša, tālr. 29472935, e-pasts; iveta.civcisa@jurmalassiltums.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 28 septembra  plkst. 10:00.

Dokumentācija:

Pielikums_Nr1_darba_apgerbiem.docx

Cienījamie klienti!

SIA “Jūrmalas siltums”, sākot ar 2020.gada 1.jūliju atsāk klientu pieņemšanu klātienē. Klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta, tādēļ iedzīvotāji ir aicināti sazināties ar klientu apkalpošanas daļu pa tālruni 67147141, lai vienotos par apmeklējuma laiku.

Klienti ir aicināti ierasties precīzi norādītajā laikā, kā arī pārcelt pieteikto apmeklējumu, ja ir konstatētas elpceļu saslimšanas pazīmes (iesnas, klepus, apgrūtināta elpošana).

Lai nodrošinātu piesardzības pasākumu ievērošanu, klienti ir aicināti ievērot valstī noteiktos profilakses pasākumus:

  • Ievērot distanci – 2m;
  • Izmantot telpā pieejamo dezinfekcijas līdzekli;
  • Izmantot savu mutes un deguna aizsegus;
  • Vēlams izmantot savus rakstāmpiederumus.

Informācija klientu ievērībai

Labdien.

Norādām, ka SIA „Jūrmalas siltums” konts Luminor/Nordea bankā Nr.LV07NDEA0000083843637 no 20.05.2020.g. ir slēgts.

LV90HABA0551001087416 HABALV22 Swedbank AS
LV13PARX0000936381014 PARXLV22 Citadele banka AS
LV57RIKO0002930169550 RIKOLV2X Luminor Bank AS
LV59UNLA0010000206401 UNLALV2X SEB banka AS

25.06.2020

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010
īstenošanu. Pašreiz norisinās iepirkuma procedūras par:
• “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”;
• “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība “

17.06.2020

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Notiek siltumapgādes tīklu pārbūve Siltumtrase – no SK-3 Slokas ielā līdz SK-4A un np SK-3 līdz SK3A-3 pie Baznīcas ielas (posms 1.7).

13.05.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” ir veiksmīgi īstenojusi projektu 4.3.1.0/17/A/036. Ir pabeigti visi paredzēti darbi. Tiek iesniegti visi dokumenti un atbildes uz jautājumiem CFLA.

Lēmums par līguma slēgšanu SARUNU PROCEDŪRAS „Esošā aizdevuma refinansēšana” ietvaros

JS
SIA “Jūrmalas siltums”, reģ. Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015. Iepirkuma procedūras nosaukums: SARUNU PROCEDŪRAS „Esošā aizdevuma refinansēšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSAI 2020/2.)

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743.

Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN ir 109 889 EUR.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas datums – 2020.gada 18.jūnijs.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu 27.04.2020

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2020.gada 27. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
lasīt tālāk »

20.03.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/18/A/010 īstenošanu. Turpinās tehniskās specifikācijas un nolikuma izstrāde par katlumājas projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību.

Paziņojums par piedāvājumu iesniegšanu sarunu procedūra “Esošā aizdevuma refinansēšana”

Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju Sarunu procedūras “Esošā aizdevuma refinansēšana” Nr. JSAI/2020/2 ietvaros, piedāvājumu iesniegšana tiek noteikta elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: info@jurmalassiltums.lv, ietverot visus iepirkuma nolikumā prasītos dokumentus. Iesniegšanas termiņš netiek mainīts, piedāvājumus jāiesniedz līdz 2020.gada 21.maija plkst.12:00.

19.03.2020

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Notiek siltumapgādes tīklu pārbūve Siltumtrase – no Slokas ielas 47A līdz Slokas ielai 61(posms 1.3.).

Paziņojums par grozījumiem sarunu procedūra “Esošā aizdevuma refinansēšana”

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka grozīja minētā Nolikuma 1.pielikumu un 2.pielikumu – aizdevuma līguma termiņu un atmaksas grafika termiņu, kā arī 3.2.punktu – pagarinot piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Tā kā Nolikums netiek publicēts uzņēmuma mājaslapā, tad ar tā tekstu ieinteresētajiem pretendentiem iespējams iepazīties, sūtot pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Sarunu procedūras “Esošā aizdevuma refinansēšana”, identifikācijas Nr. JSAI/2020/2 piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020.gada 21.maijam, plkst.12:00.

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Esošā aizdevuma refinansēšana”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSAI/2020/2

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Esošā aizdevuma refinansēšana” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 14.maijs plkst. 12:00

SIA Jūrmalas siltums aicina pieteikties rēķina saņemšanai elektroniski

Uzņēmumā SIA “Jūrmalas siltums” uz nenoteiktu laiku ir pārtraukta klientu pieņemšana klātienē un iedzīvotāji ir aicināti aktuālos jautājumus risināt, sazinoties ar uzņēmuma speciālistiem pa tālruni vai nosūtot vēstuli elektroniski.

Saziņa ar klientiem, informēšana, tiek nodrošināta galvenokārt ar rēķinu starpniecību. Tā kā pasta pakalpojumi ir sadārdzinājušies un līdz ar to ir pieaugušas rēķina piegādes izmaksas, uzņēmumā tiek izskatīts jautājums par maksas paaugstināšanu papīra formāta rēķiniem. Par rēķina sagatavošanas maksas izmaiņām iedzīvotāji tiks informēti savlaicīgi, bet jau šobrīd aicinām pieteikties rēķina saņemšanai elektroniski.

Lai pieteiktos rēķina saņemšanai elektroniski, uz e-pasta adresi info@jurmalassiltums.lv jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums brīvā formā; iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, īpašuma adrese un klienta numurs. Parakstītu iesniegumu uzņēmumam var nosūtīt arī pa pastu uz adresi Slokas iela 47 A, Jūrmala, LV-2015 vai iemest pastkastītē pēc adreses Slokas ielu 47A, Dubulti vai Nometņu iela 21A, Kauguri.

Lai atvieglotu iesnieguma sagatavošanu, šeit varat lejupielādēt sagatavoto iesnieguma paraugu (DOCX, PDF). Saziņai ar uzņēmumu klienti ir aicināti sūtīt e-pastu uz adresi info@jurmalassiltums.lv, zvanīt pa tālruni 67147141, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai uzņēmuma tīmekļvietnē www.jurmalassiltums.lv.

Cenu aptauju: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 2.etapa remontdarbi”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 2.etapa remontdarbi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. JSKMPS2020/1

lasīt tālāk »

17.03.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Ir pabeigti visi paredzēti darbi. Uzņēmums gatavo dokumentus noslēguma pārskata iesniegšanai CFLA.

Klientu ievērībai / Вниманию клиентов

Cienījamie klienti!
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta SIA “Jūrmalas siltums” klientu pieņemšana klātienē. Lūgums jebkuru jautājumu gadījumā sūtīt e-pastu uz info@jurmalassiltums.lv vai zvanīt pa tālruni 67147141.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

Уважаемые клиенты!
В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в стране на неопределенный срок прекращается прием клиентов ООО “Jūrmalas siltums”. Просьба в случае любых вопросов отправлять электронную почту на info@jurmalassiltums.lv или звонить по телефону 67147141.
Приносим извинения за неудобства.

Paziņojums par rezultātu par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu izsolē 2

2020-24-02

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2020.gada 18.februārī atsavināta,  pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta – saimnieciskajā darbībā neizmantota automašīna VW Transporter (valsts reģ. Nr. FA 6834; izlaiduma gads 2004.g.; šasijas numurs WV1ZZZ7HZ4H056805; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 1800 kg; pilna masa – 2800 kg; automašīnas krāsa – sarkana; tehniskā apskate – nav).  

Par izsoles uzvarētāju pasludināts Juris Piebalgs, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu 1900 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi), ieskaitot 21% PVN.

Informācija klientiem

SIA „Jūrmalas siltums” 2020.gada 20.februārī tehnisku iemeslu dēļ nepieņem apmeklētājus.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Administrācija

Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 17

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra, novembra, decembra, janvāra, februāra, marta, aprīļa. mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2020. gada 30. aprīlis. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela 47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā. Biomasas izcelsmes reģions ES.
lasīt tālāk »

Paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas VW Transporter izsoles rezultātiem

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka kustamas mantas – saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas VW Transporter (valsts reģ. Nr. FA 6834; izlaiduma gads 2004.g.; šasijas numurs WV1ZZZ7HZ4H056805; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 1800 kg; pilna masa – 2800 kg; automašīnas krāsa – sarkana; tehniskā apskate – nav) izsole, kas bija paredzēta 2019.gada 19.decembrī, plkst. 14:00 sakarā ar to, ka izsolei, izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, līdz 2019.gada 19.decembra, plkst. 09:00, nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, uzskatāma par nenotikušu, atbilstoši izsoles noteikumiem.

Paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas GAZ izsoles rezultātiem

2020-07-01

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2019.gada 19.decembrī atsavināta, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta – saimnieciskajā darbībā neizmantota automašīna GAZ 53 (valsts reģ. Nr. BZ 8542; izlaiduma gads 1985.g.; šasijas numurs 0967380; degvielas tips – benzīns, pašmasa – 3400 kg; pilna masa – 7600 kg; automašīnas krāsa – gaiši zila un balta; tehniskā apskate – nav).
Par izsoles uzvarētāju pasludināts Edgars Veļičko, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu 900 EUR (deviņi simti euro), ieskaitot 21% PVN.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu 30.12.2019

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2019.gada 30. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
lasīt tālāk »

20.12.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir pabeigta siltumapgādes tīklu pārbūve Siltumtrase – Ceriņu 29.31; Slokas 36.42; Drosmes 2; Ievu 6 (posms 1.2.

18.12.2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir pabeigta siltumapgādes tīklu pārbūve pārbūve Zigfrīda Meirovica prospektā.

16.12.2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Pašreiz tiek pabeigta elektrostatiskā filtra uzstādīšana.

Paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas VW pārdošanu izsolē

Datums: 2019-19-12
Laiks: plkst.14:00
Vieta: SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu izsolē:
– Automašīna – VW Transporter (valsts reģ. Nr. FA 6834; izlaiduma gads 2004.g.; šasijas numurs WV1ZZZ7HZ4H056805; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 1800 kg; pilna masa – 2800 kg; automašīnas krāsa – sarkana; tehniskā apskate – nav). Noteiktā izsoles sākuma vērtība EUR 2000,00, ieskaitot PVN 21%. Kustamās mantas atrašanās vieta Slokas ielā 47A, Jūrmalā.

Ar automašīnas tehnisko stāvokli un komplektāciju var iepazīties visas ieinteresētās personas, iepriekš piesakoties pa mob. t.29109952.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli.

Izsole notiek 2019.gada 19.decembrī, plkst. 14:00 SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā.

Pieteikšanās izsolei līdz 2019.gada 19.decembrim, plkst. 09:00

SIA „Jūrmalas siltums” valdes 2019.gada 14.februāra lēmums Nr.1248 „Par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas VW Transporter ar valsts reģistrācijas numuru FA 6834 pārdošanu izsolē”, 2019.gada 22.novembra lēmums Nr.1304 „Par izsoles komisijas un noteikumu apstiprināšanu” un izsoles noteikumi.

Paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas GAZ pārdošanu izsolē

Datums: 2019-19-12
Laiks: plkst.10:00
Vieta: SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu izsolē:
– Automašīna – GAZ 53 (valsts reģ. Nr. BZ 8542; izlaiduma gads 1985.g.; šasijas numurs 0967380; degvielas tips – benzīns, pašmasa – 3400 kg; pilna masa – 7600 kg; automašīnas krāsa – gaiši zila un balta; tehniskā apskate – nav). Noteiktā izsoles sākuma vērtība EUR 850,00, ieskaitot PVN 21%. Kustamās mantas atrašanās vieta Slokas ielā 47A, Jūrmalā.

Ar automašīnas tehnisko stāvokli un komplektāciju var iepazīties visas ieinteresētās personas, iepriekš piesakoties pa mob. t.29109952.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli.

Izsole notiek 2019.gada 19.decembrī, plkst. 10:00 SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā.

Pieteikšanās izsolei līdz 2019.gada 19.decembrim, plkst. 09:00

SIA „Jūrmalas siltums” valdes 2019.gada 22.novembra lēmums Nr.1302 „Par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas GAZ 53 ar valsts reģistrācijas numuru BZ 8542 pārdošanu izsolē”, 2019.gada 22.novembra lēmums Nr.1303 „Par izsoles komisijas un noteikumu apstiprināšanu” un izsoles noteikumi.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu 27.09.2019

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2019.gada 27. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
lasīt tālāk »

2019. gada 17. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “Jūrmalas siltums”

Līdz ar to no 2019. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā 55,14 EUR/MWh,
bet no 2021. gada 1. februāra Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā 53,91 EUR/MWh.

LemumsN156D17102019.pdf

Cenu aptauja: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 1.etapa remontdarbi”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 1.etapa remontdarbi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. JSKMPS2019/4
lasīt tālāk »

20.09.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/18/A/010 īstenošanu. Pašlaik Uzņēmums gatavojas izsludināt iepirkuma procedūru par katlumājas projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību.

18.09.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir pabeigta siltumapgādes tīklu pārbūve no Jūras un Pilsoņu ielu krustojuma un notiek siltumapgādes tīklu pārbūve Zigfrīda Meirovica prospektā.

16.08.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Pašreiz notiek elektrostatiskā filtra uzstādīšanas darbi.

20.06.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/18/A/010 īstenošanu. Pašlaik tiek strādāts pie iepirkuma procedūru tehniskās specifikācijas izstrādes.

SIA “Jūrmalas siltums”, izsludina Sarunu procedūru: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Aizputes ielā 1”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Aizputes ielā 1(kad.Nr.13000046308).”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSAGKB2019/4

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Aizputes ielā 1(kad.Nr.13000046308).” detalizētu tehnisko specifikāciju lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz lasīt tālāk »

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 16

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi oktobra, novembra, decembra , janvāra , februāra, marta, aprīļa mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2019.gada 30.septembris. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela 47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā.
Kopējais šķeldas piegādes apjoms septiņiem mēnešiem ir līdz 82 600 ber m3.

lasīt tālāk »

13.06.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Pašreiz notiek siltumapgādes tīklu pārbūve no Jūras un Pilsoņu ielu krustojuma.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2019.gada 23. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
lasīt tālāk »

Procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu demontāža Slokas ielā 47A, Jūrmalā”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu demontāža Slokas ielā 47A, Jūrmalā” identifikācijas Nr. JSKD2019/1

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā https://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – SIA „Jūrmalas siltums” projekta vadītājs Raimonds Gulbis, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv
Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 3. septembra, plkst. 11:00.

Dokumentacija.docx

Regulators atļauj SIA “Jūrmalas siltums” pašai noteikt siltumenerģijas tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome nolemj piešķirt SIA “Jūrmalas siltums” atļauju noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) cenas vai iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņu gadījumā. Komersantam siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi būs jānosaka atbilstoši Regulatora apstiprinātai Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai.
lasīt tālāk »

17.05.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Ir noslēgts līgums ar iepirkuma procedūras “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru II” uzvarētāju SIA  “AGB Serviss” saskaņā ar tā piedāvājumu. Līgumcena sastāda 153 500 EUR bez PVN.

Slēgs stāvvietu pie pilsētas domes

Tiek turpināti siltumtrases remonta darbi Z.Meierovica prospektā, un laika posmā no 2019. gada 29.aprīļa līdz 9. maijam tiks slēgta autostāvvieta pie pilsētas domes.

Laika posmā no 2019.gada 10.maija līdz 23.maijam darbi tiks veikti arī ēkas Jomas ielā 1/5 iekšpagalmā. Šai laika posmā domes iekšpagalmā varēs iebraukt tikai Jūrmalas pilsētas domes transportlīdzekļi.

Ņemot vērā minēto, lūdzam transportlīdzekļus minētajos laika posmos novietot tuvākajās stāvvietās, piemēram, Dubultu laukumā (neaizšķērsojot brauktuvi cauri laukumam), Jūras ielā, pie Tūrisma informācijas centra (Majoru stāvlaukumā), kā arī citur, kur ir atļauta transportlīdzekļu stāvēšana.

 

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka kustamas mantas pārdošanu izsolē nenotika

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka kustamas mantas – saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas VW Transporter (valsts reģ. Nr. FA 6834; izlaiduma gads 2004.g.; šasijas numurs WV1ZZZ7HZ4H056805; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 1800 kg; pilna masa – 2800 kg; automašīnas krāsa – sarkana; tehniskā apskate – ir) izsole 2019.gada 27.martā, plkst. 10:00 sakarā ar to, ka uz izsoles priekšmeta izsoli vienīgais pieteikušais pretendents nenosolīja vienu soli virs izsoles sākumcenas, atzīstama par nenotikušu, atbilstoši izsoles noteikumiem.

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 15

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi jūlija, augusta septembra mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms sešiem mēnešiem ir, līdz 18 450 ber m3.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājuma veidā par summu, par kopējo šķeldas apjomu 18 450 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2019. gada 7.jūnija plkst. 10:00.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

TehniskaSpecifikacijaK.pdf

SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par elektroenerģijas piegādei.

Nosacījumi un prasības:
1. Kopējais aptuvenais pakalpojuma apjoms (viena gada laikā) – 3217 MWh (3 217 000 kWh);
2. Kopējais maksimālais mēneša pakalpojuma apjoms – 460 MWh (460 000 kWh);
3. Pakalpojuma sniegšanas periods vismaz no 01.07.2019.g. līdz 01.07.2020;
4. Pretendentam jāatbilst Elektroenerģijas tirgus likuma noteiktajām prasībām;
5. Pretendentam jāpiedāvā elektroenerģijas cenu vairākos variantos (fiksētais un biržas);
6. Elektroenerģijas tirgotājam elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā atsevišķiem Pasūtītāja objektiem elektroenerģijas pārdošanu jāpārtrauc vai elektroenerģiju jāpārdod jauniem Pasūtītāja objektiem.
7.Pretendents pievieno Līguma paraugu.

Līgumam ir jāparedz Pasūtītāja beznosacījuma atkāpšanās no Līguma iespējas, brīdinot Pretendentu/Piegādātāju 30 dienas iepriekš.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājuma veidā par summu, kas ir aukstākā mēneša elektroenerģijas piegādes cena.
Piedāvājuma derīguma termiņš 7 darba dienas, neieskaitot piedāvājuma saņemšanas dienu.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2019.gada 7.jūnija plkst. 12:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu, kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu

SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par gāzes piegādi.

Paredzamais piegādes periods 2019. gada jūlijs līdz 2020. gada aprīlis.
Pretendentam ir jābūt pieredzei dabas gāzes piegādēm industriāliem uzņēmumiem, nodrošinot pēdējo trīs gadu laikā vidējo apjomu, kas nav mazāks par 500 000 MWh.
Apmaksas noteikumi- 30 dienas pēc rēķina izrakstīšanas.
Pretendents nedrīkst piedāvāt Take or Pay dabas gāzes piegādes nosacījumus. Šai gadījumā piedāvājums tiks noraidīts. Pretendents pievieno Līguma paraugu.
Līgumam ir jāparedz Pasūtītāja beznosacījuma atkāpšanās no Līguma iespējas, brīdinot Pretendentu/Piegādātāju 30 dienas iepriekš.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājuma veidā par summu, kas vienāda ar pretendenta piedāvāto fiksēto cenu pareizinātu ar gada aukstākā mēneša gāzes apjomu.
Piedāvājuma derīguma termiņš 7 darba dienas, neieskaitot piedāvājuma saņemšanas dienu.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2019.gada 7.jūnija plkst. 12:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu , kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu.

Finansu_piedavajums.docx

22.03.2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010
īstenošanu. Pašreiz norisinās iepirkuma procedūras par:
• “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”;
• “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība “

22.03.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/18/A/010 īstenošanu. Pašlaik tiek strādāts pie iepirkuma procedūru nolikumu izstrādes.

Satiksmes ierobežojumi Z.Meierovica prospektā

Šonedēļ tiks uzsākti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi, kuru laikā tiks ierobežota satiksme Z.Meierovica prospektā un Pilsoņu ielā, kā arī uz laiku tiks slēgta autostāvvieta pie Jūrmalas pilsētas domes.

Z.Meierovica prospektā satiksmei tiks slēgta brauktuve virzienā uz Rīgu, transporta kustību organizējot pa pretējā virziena brauktuvi, katram virzienam atvēlot vienu joslu. Darbus šajos posmos tiek plānots pabeigt līdz 30. jūnijam, bet satiksme pilnā apmērā varētu tikt atjaunota ātrāk.

SIA Jūrmalas siltums aicina iedzīvotājus savlaicīgi plānot savus braukšanas maršrutus un sekot līdzi informatīvajām norādēm darbu izpildes vietās, kā arī ar sapratni izturēties pret radītajām neērtībām.

Trašu rekonstrukcija tiek veikta projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” ietvaros. Laika posmā līdz 2020. gada jūnijam tiks rekonstruēti 12 centralizētās siltumapgādes tīklu posmi dažādās pilsētas vietās, kopumā vairāk nekā 8 km garumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 5,63 milj. EUR, no kuriem 40 % ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

lasīt tālāk »

11.03.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir parakstīti līgumi ar iepirkumu procedūru uzvarētājiem. Šī gada 16. janvāri tika parakstīts līgums ar Personu apvienību “ABD” par “Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā”. Šī gada 10. janvāri tika parakstīts līgums ar SIA “FirmaL4” par “Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”

Tiks mainīta maksa par rēķina sagatavošanu

SIA Jūrmalas siltums informē, ka, sākot no 2019. gada aprīlī izrakstītajiem rēķiniem par 2019.gada martu, maksa par rēķina sagatavošanu tiks noteikta 0.51 EUR apmērā par vienu rēķinu. Līdz šim piemērotā maksa par rēķina sagatavošanu tika noteikta 2013. gadā un kopš tā laika būtiski ir pieaugušas rēķinu piegādes, aprēķinu sagatavošanas izmaksas.

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 14

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi aprīļa, maija, jūnija mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2019. gada 14. martam. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms sešiem mēnešiem ir, līdz 17 000 ber m3.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

TehniskaSpecifikacijaK.pdf

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 13

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi aprīļa, maija, jūnija mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2019. gada 14. martam. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms sešiem mēnešiem ir, līdz 6 000 ber m3.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

TehniskaSpecifikacijaD.pdf

Paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu izsolē

2019-27-03

Laiks: plkst.10:00
Vieta: SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu izsolē:
– Automašīna – VW Transporter (valsts reģ. Nr. FA 6834; izlaiduma gads 2004.g.; šasijas numurs WV1ZZZ7HZ4H056805; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 1800 kg; pilna masa – 2800 kg; automašīnas krāsa – sarkana; tehniskā apskate – ir). Noteiktā izsoles sākuma vērtība EUR 2990,21, ieskaitot PVN 21%. Kustamās mantas atrašanās vieta Slokas ielā 47A, Jūrmalā.
lasīt tālāk »

18.02.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Tika izsludināta jauna iepirkuma procedūra “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru II”.

Jūrmalas siltums klientiem jauni klientu numuri


/veicot maksājumu, obligāti ir jānorāda klienta numurs un rēķina numurs/

Sākot ar 2019. gada februāri, SIA Jūrmalas siltums klientiem rēķini par saņemto siltumenerģiju, tiks sagatavoti, izmantojot jaunu norēķinu sistēmu. Ātrākai un precīzākai informācijas apstrādei ir ieviesti jauni klientu numuri.

Jūrmalas siltums aicina klientus, saņemot rēķinu, pārbaudīt tajā iekļauto informāciju un, ja nepieciešams, sazināties ar uzņēmuma klientu apkalpošanas speciālistu. Savukārt, veicot maksājumu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numuru un jauno klienta numuru, pretējā gadījumā maksājuma uzskaite var aizkavēties.

lasīt tālāk »

Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru II

14.01.2019 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru Jūrmalā, Dubultos” identifikācijas numurs JS.2019/1KF.KM.FB
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/036) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
lasīt tālāk »

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “Jūrmalas siltums”. Līdz ar to no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā 60,87 EUR/MWh.

SIA “Jūrmalas siltums” par iepriekšējo periodu ir radušās neparedzētās izmaksas saistībā ar dabasgāzes cenas palielināšanos. Kā rezultātā SIA “Jūrmalas siltums” iesniegusi Regulatorā arī tarifu projektu ar neparedzētām izmaksām. Tādējādi no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim lietotāji par siltumu maksās 60,87 EUR/MWh, kur iekļautas uzņēmuma neparedzētās izmaksas, savukārt no 2021. gada 1. februāra – 59,64 EUR/MWh. SIA “Jūrmalas siltums” ir iesniedzis visus pamatojošos dokumentus un aprēķinus un, Regulatoram tos izvērtējot, secināja, ka tarifā iekļautās neparedzētās izmaksas ir pamatotas un atbilst metodikai.
lasīt tālāk »

22.12.2018

Šī gada 21. decembrī tika noslēgts līgums ar CFLA par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” realizēšanai. Projekta un līguma numurs ir 4.3.1.0/18/A/010.
Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un sekmēt dabasgāzes aizvietošanu ar šķeldas kurināmo, nodrošinot centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu.
Kopējais projekta budžets sastāda EUR 3 630 000. Kohēzijas fonda atbalsts sastāda EUR 1 158 000 jeb 40% no attiecināmām izmaksām – EUR 2 895 000.

13.12.2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir noslēgušas abas iepirkuma procedūras. Iepirkuma uzvarētājs par “Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā” ir Personu apvienība “ABD” ar piedāvāto līgumcenu 5 422 708 EUR (bez PVN). Savukārt “Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā” iepirkuma procedūras uzvarētājs ir SIA “FirmaL4” ar piedāvāto līgumcenu EUR 198 000 (bez PVN).

 

15.11.2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Iepirkuma uzvarētāji veic līgumos noteiktos darbus.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” izsludina jaunu iepirkuma procedūru saistībā ar projektu “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru Jūrmalā, Dubultos”.

Iepirkuma procedūra “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru Jūrmalā, Dubultos”

15.11.2018
05.12.2018
14.01.2019 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
“Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru Jūrmalā, Dubultos” identifikācijas numurs JS.2018/1KF.KM.FBIepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/036) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
Lasīt tālāk
lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina Sarunu procedūru “Būvdarbi ūdenssildāmo katlu uzstādīšanai ar jaunu dūmeņu ierīkošanu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “Būvdarbi ūdenssildāmo katlu uzstādīšanai ar jaunu dūmeņu ierīkošanu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā”.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSGKB2018/4.

lasīt tālāk »

17.09.2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Pašreiz norisinās iepirkuma procedūras par:

  • Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā;
  • Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā.

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 12

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi oktobra, novembra, decembra, janvāra, februāra, marta mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 13. septembrim. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža.
Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms sešiem mēnešiem ir līdz 60 000 ber/m3

TehniskaSpecifikacija.pdf

15.08.2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Ir noslēgušas abas iepirkuma procedūras un ir parakstīti līgumi ar iepirkuma procedūru uzvarētājiem. Iepirkuma uzvarētājs par “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGB SERVISS” ar piedāvāto līgumcenu 398 022 EUR (bez PVN). Savukārt “Būvuzraudzība katlumājai Jūrmalā, Dubultos” iepirkuma procedūras uzvarētājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “S.A. ENERGO” ar piedāvāto līgumcenu 8 400 EUR (bez PVN).

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSFA2018/2).

SIA “Jūrmalas siltums”, reģ. Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015. Iepirkuma procedūras nosaukums: Sarunu procedūra „Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSFA2018/2).

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – ārvalstu komersanta filiāle OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. 40103212230
Pretendenta piedāvātā paredzamā līgumcena bez PVN ir 8 311 316 EUR.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas datums – 2018.gada 1.augusts.

Iepirkuma procedūra “Konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu demontāža Lībiešu ielā 9, Jūrmalā” ID Nr. JSKD2018/3

1.08.2018
3.10.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu demontāža Lībiešu ielā 9, Jūrmalā” ID Nr. JSKD2018/3

lasīt tālāk »

“Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BU1

31.07.2018
12.12.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
“Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BU1
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/037) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

lasīt tālāk »

14.06.2018

Šī gada 11 jūnijā tika noslēgts līgums ar CFLA par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” realizēšanai. Projekta un līguma numurs ir 4.3.1.0/17/A/037.

Projekta mērķis ir paaugstināt Jūrmalas siltumapgādes efektivitāti samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, novērst siltumnesēja noplūdes siltumtīklos, samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabot siltumapgādes sistēmas hidrauliskos rādītājus, nomainot avārijas stāvoklī esošos cauruļvadus dzelzsbetona kanālos ar rūpnieciski izolētām bezkanāla siltumtrasēm.

Kopējais projekta budžets sastāda EUR 5 908 779,02 (attiecināmās izmaksas neieskaitot PVN). Kohēzijas fonda atbalsts sastāda EUR 2 363 511,61.

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 11

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi jūnija mēnesim, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 7.jūnijam. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža
Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms nedēļā ir līdz 1000 ber/m3.

TehniskaSpecifikacija.pdf

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 10

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi jūlija , augusta un septembra mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 13.jūnijam. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža.
Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms trīs mēnešiem ir līdz 15 000 ber/m3.

“Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BU

04.06.2018
18.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
16.07.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
“Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BU
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/037) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

lasīt tālāk »

“Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BB

04.06.2018
20.06.2018
22.06.2018
28.06.2018
29.06.2018
05.07.2018
12.12.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
“Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BB
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/037) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

lasīt tālāk »

Iepirkuma procedūra „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”( ID Nr. JS.2018/1KF.KM.PB1)

04.06.2018
19.07.2018
10.10.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 479, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”( ID Nr. JS.2018/1KF.KM.PB1)
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/036) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

lasīt tālāk »

Paziņojums par grozījumiem Sarunu procedūras “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana”, identifikācijas Nr. JSFA2018/2 Nolikumā.

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka grozīja minētā Nolikuma 2.1.punktu – kopējā aizdevuma apmēra summu, kā arī 3.2.punktu – pagarinot piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Tā kā Nolikums netiek publicēts uzņēmuma mājas lapā, tad ar tā tekstu ieinteresētajiem pretendentiem iespējams iepazīties pēc konfidencialitātes apliecinājuma parakstīšanas. Sarunu procedūras “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana”, identifikācijas Nr. JSFA2018/2 piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 29.jūnijam, plkst.12:00.

17.05.2018

Šī gada 16 maijā tika noslēgts līgums ar CFLA par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” realizēšanai. Projekta un līguma numurs ir 4.3.1.0/17/A/036.
Projekta mērķis: Paaugstināt siltuma avota efektivitāti Jūrmalā, Dubultos. Projekta ietvaros paredzēta katlu mājas izbūve iekļaujot šķeldas katla uzstādīšanu ar jaudu 1,5 MW.
Kopējais projekta budžets sastāda EUR 657 800,00 (attiecināmās izmaksas neieskaitot PVN). Kohēzijas fonda atbalsts sastāda EUR 263 120,00.

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,

Iepirkuma identifikācijas Nr.:JSFA2018/2

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018.gada 11.jūnijs plkst. 12:00

Cenu aptaujā par gāzes piegādi

SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par gāzes piegādi. Paredzamais piegādes periods 2018. gada jūlijs līdz 2019. gada jūlijs. Aptuvenais plānotais kopējais gāzes apjoms 2018./2019.gadā ir 56 308 MWh. Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2018.gada 23. maijam.

CenuPiedavajums.docx

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 9

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi aprīļa , maija un jūnija mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 16.maijam. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža
Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms nedēļā līdz 1 000 ber/m3.

Siltumtrašu hidraulisko pārbaužu grafiks 2018.g. maijam

SIA Jūrmalas siltums, gatavojoties drošai siltumenerģijas piegādei nākamajā apkures sezonā, vasaras mēnešos veiks siltumtrašu hidrauliskās pārbaudes, kuru mērķis ir konstatēt tīklu bojājumus un samazināt avāriju risku gada aukstajos mēnešos. No 14. maija līdz 1. jūnijam paredzēts pārbaudīt siltumtrases, kas nodrošina siltumenerģijas piegādi sekojošiem klientiem:

lasīt tālāk »

Iepirkuma procedūra „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”( ID Nr. JS.2018/1KF.KM.PB)

27.04.2018
04.06.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”( ID Nr. JS.2018/1KF.KM.PB)

lasīt tālāk »

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 6

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi aprīļa , maija un jūnija mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 7.martam.
Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms tīs mēnešos līdz 25 000 ber/m3.

Redzi atvērtu aku? Ziņo!

Papildus ierastajiem objektu apsekošanas un sakopšanas darbiem, SIA “Jūrmalas siltums” darbinieki ir uzsākuši siltumtrašu pazemes tehnisko mezglu pārsegumu (aku vāku) pārbaudi. Aku vāku atbilstība tehniskajām prasībām ir būtiska gan iedzīvotāju un pilsētas viesu drošībai, gan uzņēmuma nepārtrauktas darbības nodrošināšanai.

Uzņēmumā norāda, ka pazemes objektu pārsegumu pārbaude parasti tiek veikta vienu reizi gadā, tomēr, domājot par iedzīvotāju drošību gada tumšajā laikā, tika pieņemts lēmums veikt atkārtotu apsekošanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta objektiem, kas atrodas pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu, sporta un rotaļu laukumu teritorijās un to tuvumā. Tāpat iedzīvotāji ir aicināti ziņot uzņēmumam, ja ir konstatēts kādas akas pārseguma bojājums vai tā trūkums. Ja konkrētais objekts nebūs SIA “Jūrmalas siltums” pārziņā, informācija tiks nodota citiem pilsētas atbildīgajiem dienestiem.

Ziņot par konstatētajām nepilnībām var, zvanot uzņēmuma administrācijai darba laikā, tālr. 67760800, vai nosūtot informāciju elektroniski uz e-pastu: info@jurmalassiltums.lv.

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu „Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,
adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu
„Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana”.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:JS.2017/2DPNS

23.02.2018. Paziņojums par līguma slēgšanu

lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” informē, ka pārtrauc sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu „Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana”.

Saskaņā ar Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu “Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr. JS.2017/1DPNS) Nolikuma 11.2.punktu, SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka pārtrauc sarunu procedūru sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus Nolikuma “Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana” pievienotajā tehniskajā specifikācijā.

Paziņojums par SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projekta iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

SIA “Jūrmalas siltums” (vienotais reģistrācijas numurs 42803008058, juridiskā adrese: Slokas 47A, Jūrmala, LV 2015) 2017.gada 29.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” katlu māju un siltumtīklu ikgadējās hidrauliskās pārbaudes un remontu veikšanas plāns 2017.g.

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka gatavojoties kārtējai 2017./2018.gada apkures sezonai, profilaktiskās katlu māju un siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remontdarbi tiks veikti izpildes plāna noteiktajos laika posmos, sakarā ar ko, tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde.

Neplānoto avārijas darbu veikšanas gadījumā hidrauliskās pārbaudes un remontu veikšanas plāns var mainīties, par ko patērētāji tiks brīdināti ar daudzdzīvokļu namu kāpņutelpās izlīmētajiem paziņojumiem.

SIA „Jūrmalas siltums” katlu māju un siltumtīklu ikgadējās hidrauliskās pārbaudes un remontu veikšanas plāns 2017.g.

pdf Kauguru Gāzes un Biomasas Katlu Māju un siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes plāns 2017.gadam
pdf Dubultu un lokālo katlu māju iecirkņa katlu māju un siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes plāns 2017.gadam

 

Par visiem siltumtīklu bojājumiem un iespējamām avārijām ziņot par tālruni:
Kauguri, Sloka – 67147044
Dubulti, Majori, Bulduri, Dzintari, Ķemeri – 67751222

SIA „Jūrmalas siltums”

SIA „Jūrmalas siltums” informē

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina akciju visiem debitoriem. Akcijas ietvaros uz rakstiska iesnieguma pamata laika posmā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 30.septembrim, veicot pilnu pamatparāda un tekošā rēķina nomaksu, tiks anulēta aprēķinātā kavējuma nauda 100% apmērā.

SIA “Jūrmalas siltums” ir saņēmis ISO 50001:2011 sertifikātu

SIA Jūrmalas siltums viens no pirmajiem siltumapgādes uzņēmumiem Latvijā, kurš saskaņā ar jauno normatīvo regulējumu ir veicis energoefektivitātes vadības sistēmas ieviešanu un saņēmis ISO 50001:2011 sertifikātu.
Energoefektivitātes veicināšana ir prasība, kas izriet gan no politiskiem, gan ekonomiskiem, gan arī vides aizsardzības apsvērumiem.
lasīt tālāk »

Rezultāta paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotā kravas autoceltņa pārdošanu izsolē

2016-24-11

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2016.gada 8.novembrī atsavināta,  pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta – saimnieciskajā darbībā neizmantotais kravas autoceltnis MAZ 5337 (valsts reģ. Nr. AV 636; izlaiduma gads 1990.g.; šasijas numurs XTM53370000007464; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 15600 kg; pilna masa – 15600 kg; kravas autoceltņa krāsa – zila; tehniskā apskate – ir).
Par izsoles uzvarētāju pasludināts Hans Toode, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu 9438 EUR (deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro), ieskaitot 21% PVN.

Paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotā kravas autoceltņa pārdošanu izsolē

2016-08-11
Laiks: plkst.10:00
Vieta: SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo par saimnieciskajā darbībā neizmantotā kravas autoceltņa pārdošanu izsolē:
Kravas autoceltnis – MAZ 5337 (valsts reģ. Nr. AV 636; izlaiduma gads 1990.g.; šasijas numurs XTM53370000007464; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 15600 kg; pilna masa – 15600 kg; kravas autoceltņa krāsa – zila; tehniskā apskate – ir).
lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” pagarina izludināto akciju par parādu nomaksu un kavējuma naudas uzrēķina atcelšanu līdz 2016.gada 31.oktobrim!

Ņemot vērā debitoru lielo atsaucību izsludinātās akcijas laikā, SIA „Jūrmalas siltums” pagarina akciju par parādu nomaksu un kavējuma naudas uzrēķina atcelšanu. Uz nekustamā īpašuma īpašnieka rakstiska iesnieguma pamata līdz 2016.gada 31.oktobrim, veicot pilnu pamatparāda un tekošā rēķina apmaksu, SIA „Jūrmalas siltums” anulēs aprēķināto kavējuma naudu 100% apmērā.
Papildus informācija, zvanot darba laikā uz tālruni 67147141.

Saimnieciskajā darbībā neizmantotā kravas autoceltņa izsole nav notikusi

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka kustamas mantas – saimnieciskajā darbībā neizmantotā kravas autoceltņa MAZ 5337 (valsts reģ. Nr. AV 636; izlaiduma gads 1990.g.; šasijas numurs XTM53370000007464; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 15600 kg; pilna masa – 15600 kg; kravas autoceltņa krāsa – zila; tehniskā apskate – ir) izsole, kas bija paredzēta 2016.gada 14.septembrī, plkst. 10:00 sakarā ar to, ka izsolei, izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, līdz 2016.gada 13.septembra, plkst.10:00, nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, uzskatāma par nenotikušu, atbilstoši izsoles noteikumiem.

Paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotā kravas autoceltņa pārdošanu izsolē

Datums: 2016-14-09
Laiks: plkst.10:00
Vieta: SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo par saimnieciskajā darbībā neizmantotā kravas autoceltņa pārdošanu izsolē:
Kravas autoceltnis – MAZ 5337 (valsts reģ. Nr. AV 636; izlaiduma gads 1990.g.; šasijas numurs XTM53370000007464; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 15600 kg; pilna masa – 15600 kg; kravas autoceltņa krāsa – zila; tehniskā apskate – ir). Noteiktā izsoles sākuma vērtība EUR 5000,00, ieskaitot PVN 21%. Kustamās mantas atrašanās vieta Slokas ielā 47A, Jūrmalā.
lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltuma avota Aizputes ielā 1D, Jūrmalā rekonstrukcija”.

26.05.2016
15.06.2016
20.06.2016 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltuma avota Aizputes ielā 1D, Jūrmalā rekonstrukcija”. Sarunu procedūras identifikācijas Nr.JS2016/3D.
Lasīt tālāk
lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltuma avota Lībiešu ielā 9, Jūrmalā rekonstrukcija”.

26.05.2016
10.06.2016 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltuma avota Lībiešu ielā 9, Jūrmalā rekonstrukcija”. Sarunu procedūras identifikācijas Nr.JS2016/2K.
Lasīt tālāk
lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” katlu māju un siltumtīklu ikgadējās hidrauliskās pārbaudes un remontu veikšanas grafiks 2016.g.

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka gatavojoties kārtējai 2016./2017.gada apkures sezonai, profilaktiskās katlu māju un siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remontdarbi tiks veikti izpildes grafikā noteiktajos laika posmos, sakarā ar ko, tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde.

SIA „Jūrmalas siltums” katlu māju un siltumtīklu ikgadējās hidrauliskās pārbaudes un remontu veikšanas grafiks 2016.g.

Nr.p.k. Katlu māja Siltumenerģijas padeves pārtraukšana
1 Dubultu katlu māja, Slokas iela 47A 30.05.2016. – 10.06.2016.
2 Tukuma iela 10 06.06.2016. – 10.06.2016.
3 Jāņa Pliekšāna iela 80 13.06.2016. – 22.06.2016.
4 Dūņu ceļš 2 20.06.2016. – 24.06.2016.
5 Paula Stradiņa iela 6 27.06.2016. – 01.07.2016.
6 Inešu iela 6 04.07.2016. – 15.07.2016.
7 Kauguru katlu māja, Lībiešu iela 9 11.07.2016. – 29.07.2016.
8 Meža prospekts 62 18.07.2016. – 22.07.2016.
9 Dubultu prospekts 96A 25.07.2016. – 29.07.2016.
10 Aizputes iela 1D 01.08.2016. – 12.08.2016.
11 Emīla Dārziņa iela 4 08.08.2016. – 12.08.2016.
12 Viestura prospekts 27 22.08.2016. – 26.08.2016.

Par visiem siltumtīklu bojājumiem un iespējamām avārijām ziņot par tālruni:
Kauguri, Sloka, Ķemeri – 67147044
Dubulti, Majori, Bulduri, Dzintari – 67751222

SIA „Jūrmalas siltums”

 

Nekustamā īpašuma Salas ielā 3, Jūrmalā izsole 2016.gada 25. janvārī nenotika

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka nekustamā īpašuma Salas ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 010 3704), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7215 m2 un uz tā esošajām garāžas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 004) un noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3707 005) izsole, kas bija paredzēta 2016.gada 25.janvārī, plkst. 10:00 sakarā ar to, ka izsolei, izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, līdz 2016.gada 18.janvāra, plkst.10:00, nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, uzskatāma par nenotikušu, atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.punkta 8.1.1.apakšpunktam.

Nekustamā īpašuma Salas ielā 3, Jūrmalā izsole

Datums: 2016-25-01
Laiks: plkst.10:00
Vieta: SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederošs nekustamais īpašums Salas ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 010 3704), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7215 m2 un uz tā esošajām garāžas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 004) un noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3707 005).
lasīt tālāk »

Nekustamā īpašuma Salas ielā 3, Jūrmalā izsole 2015.gada 19.oktobrī nenotika

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka nekustamā īpašuma Salas ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 010 3704), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7215 m2 un uz tā esošajām garāžas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 004) un noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3707 005) izsole, kas bija paredzēta 2015.gada 19.oktobrī, plkst. 10:00 sakarā ar to, ka izsolei, izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, līdz 2015.gada 12.oktobra, plkst.10:00, nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, uzskatāma par nenotikušu, atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.punkta 8.1.1.apakšpunktam.

Rezultāta paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu izsolē

Datums: 2015-22-10

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2015.gada 29.septembrī atsavināta, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta – saimnieciskajā darbībā neizmantotā automašīna Volkswagen Caddy (valsts reģ. Nr. FE 8333; izlaiduma gads 2004.g.; šasijas numurs WV2ZZZ2KZ5X014522; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 1555 kg; pilna masa – 2035 kg; automašīnas krāsa – sarkana; tehniskā apskate – ir).

Par izsoles uzvarētāju pasludināts SIA „Dominium Insurance Consultings”, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu 2637.34 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi euro, 34 centi), ieskaitot 21% PVN.

Papildus darbi būvobjektā „Siltumtīklu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā”

18.09.2015
12.10.2015
02.12.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF
SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu Papildus darbi būvobjektā „Siltumtīklu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā” (identifikācijas Nr. JS.2015/2KF.ST.P.) līdz 2015.gada 2.oktobrim. Iepirkums tiek īstenots projekta „Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija”, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Līguma Nr.L-PCS-13-0063 ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
lasīt tālāk »

Paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu izsolē

Datums: 2015-29-09
Laiks: plkst.10:00
Vieta: SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu izsolē:
Automašīna – Volkswagen Caddy (valsts reģ. Nr. FE 8333; izlaiduma gads 2004.g.; šasijas numurs WV2ZZZ2KZ5X014522; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 1555 kg; pilna masa – 2035 kg; automašīnas krāsa – sarkana; tehniskā apskate – ir). Noteiktā izsoles sākuma vērtība EUR 1637,34, ieskaitot PVN 21%. Kustamās mantas atrašanās vieta Slokas ielā 47A, Jūrmalā.

lasīt tālāk »

Nekustamā īpašuma Salas ielā 3, Jūrmalā izsole nenotika

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka nekustamā īpašuma Salas ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 010 3704), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7215 m2 un uz tā esošajām garāžas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 004) un noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3707 005) izsole, kas bija paredzēta 2015.gada 31.augustā, plkst. 10:00 sakarā ar to, ka izsolei, izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, līdz 2015.gada 24.augusta, plkst.10:00, nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, uzskatāma par nenotikušu, atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.punkta 8.1.1.apakšpunktam.

Jauna teleskopiskā iekrāvēja piegāde

27.07.2015
31.07.2015
16.09.2015
29.10.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV–2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Jauna teleskopiskā iekrāvēja piegāde” (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.KM.T.K) līdz 2015.gada 27.augustam. Iepirkums tiek īstenots projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/009) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” informē!

Sākot ar 2015.gada 16.augustu SIA „Jūrmalas siltums” klientiem nebūs iespēja norēķināties par patērēto siltumenerģiju SIA „Jūrmalas namsaimnieks” kasē.
Aicinām turpmāk par siltumenerģijas pakalpojumiem norēķināties izmantojot bankas pakalpojumus vai SIA „Maxima Latvija” kasēs.

SIA Jūrmalas siltums aicina izvairīties no līgumsodiem!

SIA „Jūrmalas siltums” cenšoties atvieglot norēķinus uzņēmuma parādniekiem par patērēto siltumenerģiju, informē un vienlaicīgi aicina Jūrmalas iedzīvotājus, izmantot iespēju no 2015.gada 13.jūlija līdz 2015.gada 30.septembrim veikt pilnīgu pamatparāda nomaksu. Pēc pamatparāda pilnīgas nomaksas, lūdzam vērsties SIA „Jūrmalas siltums” ar lūgumu anulēt kavējuma naudu 100% apmērā.
lasīt tālāk »

Uzaicinājums noslēgt līgumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) „Jūrmalas siltums” vēršas pie tiem dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, kuri nav noslēguši ar SIA „Jūrmalas siltums” līgumu Par norēķinu kārtību par apkurei un ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju. SIA „Jūrmalas siltums” atgādina, ka noslēgt augstāk minēto līgumu ir Jūsu, kā īpašnieka vai īrnieka pienākums.
lasīt tālāk »

Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo būvniecības darbu būvuzraudzība

03.07.2015
07.08.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo būvniecības darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.KM.B.K). Iepirkums tiek īstenots projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
lasīt tālāk »

Nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A, Jūrmalā izsole nenotiks

29.04.2015

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka atsavināšana, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, SIA „Jūrmalas siltums” piederošo nekustamo īpašumu Slokas ielā 55A, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 510 3506), kas sastāv no divstāvu administratīvās ēkas, ar kopējo platību 743,1 m2 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3511 002), nenotiks, ņemot vērā, ka privātīpašumā esošā zemesgabala Slokas ielā 55 A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 3511), ar kopējo platību 2237 m2, īpašnieks ir iesniedzis iesniegumu par pirmpirkuma tiesību uz izsolāmo īpašumu izmantošanu.

Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve

01.04.2015
21.04.2015
24.04.2015
28.04.2015
30.04.2015
13.05.2015
14.05.2015
22.05.2015
28.05.2015
09.06.2015
26.06.2015
29.10.2015
02.12.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF
SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 55A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.KM.K). Iepirkums tiek īstenots projekta „Centralizētas Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/009) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
lasīt tālāk »

Siltumtīklu jaunbūves un rekonstrukcijas būvuzraudzība Jūrmalas pilsētā, Kauguros

01.04.2015
03.07.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF
SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 55A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltumtīklu jaunbūves un rekonstrukcijas būvuzraudzība Jūrmalas pilsētā, Kauguros” (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.ST.B.K). Iepirkums tiek īstenots projekta „Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 55A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltumtīklu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā” projektēšanas darbiem un būvdarbiem (identifikācijas Nr. JS.2015/2KF.ST.K). Iepirkums tiek īstenots projekta „Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

27.02.2015
20.03.2015
29.05.2015
30.07.2015 Apskatīt publikācijas >>
KF

Paziņojums par komisijas maksas izmaiņām ”MAXIMA” kasēs

Paziņojums SIA “Jūrmalas siltums” klientiem, kuri par pakalpojumiem norēķinās veikala “MAXIMA” kasēs. Informējam, ka no 2015.gada 01.janvāra SIA “MAXIMA Latvija” palielina maksu par maksājumu pieņemšanu un administrēšanu “MAXIMA” tirdzniecības vietās no 0.36 EUR uz 0.40 EUR par vienu maksājumu.

Paziņojums SIA “Jūrmalas siltums” klientiem

Sakarā ar to, ka SIA “Jūrmalas siltums” administrācija tiek pārcelta uz telpām ražošanas teritorijā, sākot ar 2015.gada 1.martu SIA “Jūrmalas siltums” slēdz uzņēmuma kasi Slokas ielā 55A, Jūrmala.

Par SIA “Jūrmalas siltums” pakalpojumiem var norēķināties veikala “Maxima” kasēs kā arī VAS “Latvijas Pasts” un visu banku filiāles.

SIA ”Jūrmalas Siltums” samazina tarifu par 7,13%

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2013.gada 21.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.156 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (turpmāk – Tarifs).
Jaunais Tarifs stājās spēkā 2013.gada 1.oktobrī un tas ir par 7,13% mazāks, nekā 2008.gadā apstiprinātais Tarifs.

Kārtība kādā pieslēdz (atslēdz) ēku apkurei

SIA “Jūrmalas siltums” piegādā siltumenerģiju daudzdzīvokļu ēkām visa gada garumā, tādēļ pieslēgt vai atslēgt ēkai apkuri var visa šā laika periodā, par to neizlemj pašvaldība, bet apsaimniekotājs, vadoties no ārgaisa temperatūras un iedzīvotāju vēlmēm. Nepieciešama tikai iedzīvotāju iniciatīva, kuri iesniedz apsaimniekotājam iesniegumu un protokola izrakstu no dzīvokļu īpašnieku kopsapulces ar vairāk, kā 50% mājas dzīvokļu īpašnieku parakstu par apkures sezonas uzsākšanu vai izbeigšanu. Tad pēc apsaimniekotāja lūguma, tā tiek pieslēgta vai atslēgta, konkrētai ēkai iesniegumā norādītajā dienā.

Maksu par siltumu ietekmē siltummezgls

Ēkās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (ISM), ja sistēma ir sakārtota un darbojas režīmā kādu paredz tā ekspluatācija, ir ievadīti precīzi darbības pamatprincipi – vēlamā temperatūra dzīvokļos un ISM patstāvīgi piegādās dzīvokļiem nepieciešamo siltumu. Tad pavasara un rudens mēnešos tas būs ievērojami mazāks nekā ziemas mēnešos, bet nodrošinās komfortu jums un nebojās arī jūsu dzīvokli.

Siltumenerģijas zudumi un kas par tiem atbild

Zudumi rodas ikvienā sistēmā, tikai no tā cik izolēta un sakārtota ir šī sistēma atkarīgs cik lieli ir zudumi. SIA “Jūrmalas siltums” ražo un piegādā siltumenerģiju līdz katrai ēkai un atbildības robeža ir līdz tai. Zudumi maģistrālajos siltumtīklos ir uzņēmuma zaudējumi un tos sedz pats siltuma piegādātājs, patērētāji par tiem neatbild.

Maksu par apkuri un karstā ūdens apgādi aprēķinās pēc jaunas metodikas

“Jūrmalas Namsaimnieks” (JN) sadarbībā ar “Jūrmalas Siltumu” (JS) izstrādājis jaunu metodiku, pēc kuras, sākot ar šā gada decembri, tiks aprēķināta maksa par patērēto siltumenerģiju. Respektīvi, izmaiņas būšot redzamas jau nākamā gada janvārī – kad cilvēki saņems rēķinus par decembra mēnesi. Jaunā metodika veidota tā, lai dzīvokļu īpašnieki būtu vairāk kā līdz šim ieinteresēti precīzi uzskaitīt patērēto karsto ūdeni un sniegt precīzus datus.