Siltumtrases avārija Majoros

Sakarā ar siltumtrases avārijas novēršanu, siltumenerģijas padeve uz laiku tiks atslēgta:
• J. Pliekšāna iela 82;
• J. Pliekšāna iela 85;
• J. Pliekšāna iela 88;
• J. Pliekšāna iela 90;
• J. Pliekšāna iela 92;
• J. Pliekšāna iela 96;
• J. Pliekšāna iela 98;
• J. Pliekšāna iela 100;
• Plūdu iela 1;
• Plūdu iela 4a ( sākumskola “Ābelīte”);
• Nomales iela 13;
• Ormaņu iela 6;
• Turaidas iela 110 / 1;
• Turaidas iela 110 / 2;
• Turaidas iela 110 / 3;
• Viktorijas iela 90.

Paredzamais avārijas seku likvidācijas laiks no š.g. 11.maija plkst. 8.00 līdz 12.maija plkst.17.00.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

PAZIŅOJUMS KAUGURU IEDZĪVOTĀJIEM

 

SIA “ Jūrmalas siltums” informē , ka sakarā Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķim “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē projekta ieveros realizējamo siltumtrašu rekonstrukcijas darbiem no 2021.gada 21.aprīļa  līdz 2021.gada 24.aprīlim Kauguru siltumapgādes rajonā iespējami siltumenerģijas pārvades sistēmas traucējumi.