Informācija Dzintaru rajona iedzīvotājiem!

SIA “ Jūrmalas siltums” informē, ka sakarā ar siltumapgādes sistēmas avārijas remonta darbiem 2023.gada 20.janvārī no plkst.8.00 līdz plkst. 20.00 daudzdzīvokļu ēkās Nomales ielā 13 un J.Pliekšāna ielā 90 tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informācija Kauguru iedzīvotājiem

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka sakarā ar siltumtrases avārijas remontdarbiem no 12.09.2022. līdz 17.09.2022. būs siltumenerģijas padeves atslēgums (nebūs karstais ūdens) Skolas ielas 23, 25, 27, 27A, 27C, 29 ēku iedzīvotājiem. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informācija Jaundubultu, Dubultu un Majoru iedzīvotājiem

SIA “ Jūrmalas siltums” informē, ka sakarā ar plānotajiem siltumapgādes sistēmas remonta darbiem no 2022.gada 16.augusta līdz 2022.gada 17.augustam Jaundubultu, Dubultu un Majoru siltumapgādes rajonā tiks pārtraukta siltumenerģijas (karstā ūdens) padeve.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Siltumtrases avārija Majoros

Sakarā ar siltumtrases avārijas novēršanu, siltumenerģijas padeve uz laiku tiks atslēgta:
• J. Pliekšāna iela 82;
• J. Pliekšāna iela 85;
• J. Pliekšāna iela 88;
• J. Pliekšāna iela 90;
• J. Pliekšāna iela 92;
• J. Pliekšāna iela 96;
• J. Pliekšāna iela 98;
• J. Pliekšāna iela 100;
• Plūdu iela 1;
• Plūdu iela 4a ( sākumskola “Ābelīte”);
• Nomales iela 13;
• Ormaņu iela 6;
• Turaidas iela 110 / 1;
• Turaidas iela 110 / 2;
• Turaidas iela 110 / 3;
• Viktorijas iela 90.

Paredzamais avārijas seku likvidācijas laiks no š.g. 11.maija plkst. 8.00 līdz 12.maija plkst.17.00.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

PAZIŅOJUMS KAUGURU IEDZĪVOTĀJIEM

 

SIA “ Jūrmalas siltums” informē , ka sakarā Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķim “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē projekta ieveros realizējamo siltumtrašu rekonstrukcijas darbiem no 2021.gada 21.aprīļa  līdz 2021.gada 24.aprīlim Kauguru siltumapgādes rajonā iespējami siltumenerģijas pārvades sistēmas traucējumi.