“Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība”

30.12.2021 Apskatīt publikācijas >>


SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība” ar identifikācijas numuru JS2021/KF/2BKMBU.

Iepirkums tiek veikts ES fondu projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010 ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar iepirkuma procedūras dokumentiem kandidātiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz pieteikumu iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu: Andri Rudzīti , tālrunis: 28665782, +371 67760800, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv .

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 5.maija, plkst. 12:00.

Publikācijas:
Nolikums5MW 29.03.2021
Specifikācijs 29.03.2021
Atbildes Nr.1 08.04.2021
Paziņojums 30.12.2021