Cenu aptauju par Siltumenerģijas piegādi, Dubultu siltumapgādes rajonā, 2023/2024

 
Cenu aptauja tiek pārtraukta, neizvēloties piedāvājumu un nepiešķirot līguma slēgšanas tiesības, jo iesniegtais piedāvājums neatbilst Enerģētikas likuma 49.pantam.
 

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par Siltumenerģijas piegādi, Dubultu siltumapgādes rajonā, 2023/2024,gada apkures sezonas oktobra, novembra, decembra , janvāra, februāra, marta , aprīļa mēnešiem. Cenu norādot par vienu MWh . Cenas piedāvājuma derīguma termiņš viens mēnesis no iesniegšanas brīža.

Dokumentacija