SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par elektroenerģijas piegādi 6

Nosacījumi un prasības:
1. Kopējais aptuvenais pakalpojuma apjoms (viena gada laikā) – 3220 MWh (3 220 000 kWh);
2. Kopējais maksimālais mēneša pakalpojuma apjoms – 460 MWh (460 000 kWh);
3. Pakalpojuma sniegšanas periods vismaz no 01.07.2023.g. līdz 01.07.2024;
4. Pretendentam jāatbilst Elektroenerģijas tirgus likuma noteiktajām prasībām;
5. Pretendentam jāpiedāvā elektroenerģijas cenu pēc biržas cenas ;
6. Elektroenerģijas tirgotājam elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā atsevišķiem Pasūtītāja objektiem elektroenerģijas pārdošanu jāpārtrauc vai elektroenerģiju jāpārdod jauniem Pasūtītāja objektiem.
7.Pretendents pievieno Līguma paraugu.

Līgumam ir jāparedz Pasūtītāja beznosacījuma atkāpšanās no Līguma iespējas, brīdinot Pretendentu/Piegādātāju 30 dienas iepriekš.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājuma veidā par summu, kas ir aukstākā mēneša elektroenerģijas piegādes cena.

Piedāvājuma derīguma termiņš 7 darba dienas, neieskaitot piedāvājuma saņemšanas dienu.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2023.gada 31.maija plkst. 10:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu, kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu.