Iepirkuma procedūra “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru Jūrmalā, Dubultos”

15.11.2018
05.12.2018
14.01.2019 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
“Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru Jūrmalā, Dubultos” identifikācijas numurs JS.2018/1KF.KM.FBIepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/036) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā https://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – SIA „Jūrmalas siltums” tehniskās un attīstības vadītājs Andris Rudzītis, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 17.decembra, plkst. 14:00.

Publikācijas:
Nolikums.docx 15.11.2018
AtbildesNr1.docx 05.12.2018
PielikumsAtbildemNr1.pdf 05.12.2018
Pazinojums.pdf 14.01.2019