Kustamās mantas ” FORD Transit Connect ” izsole

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, vien. reģ. Nr.42803008058 (turpmāk – SIA “Jūrmalas siltums”) Elektronisko izsoļu vietnē izsludina vieglās automašīnas FORD Transit Connect ar valsts reģistrācijas numuru KC 8352, VIN numurs: WF0UXXWPGUFY61759 (turpmāk – Transportlīdzeklis) pirmo izsoli.

Transportlīdzeklim tiek organizēta pirmā izsole ar augšupejošu soli. Izsolāmais transportlīdzeklis glabājas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, Jūrmalā , Slokas ielā 47A .

Transportlīdzekļa novērtējums – 4500.00 euro.
Izsoles sākumcena – 4500.00 euro.
Izsoles solis –50.00 euro.

Izsoles sākums 2024. gada 2. janvārī plkst.13.00, izsoles noslēgums 2024. gada 22. janvārī plkst.13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 12.janvārim SIA “Jūrmalas siltums” norēķinu kontā Nr.LV90HABA0551001087416, Swedbank AS, kods: HABALV22 iemaksā nodrošinājuma summu 450.00 euro un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni nosūta lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē.

Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma veic naudas pārskaitījumu uz SIA ” Jūrmalas siltums” norēķinu kontu LV90HABA0551001087416 un samaksā pilnu nosolīto summu. Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā.

Savukārt izsoles kārtība un nosacījumi ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļvietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi/

Tālrunis uzziņām +29472935, +27733046

Rezultāts:
SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka kustamas mantas – saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas FORD Transit Connect (valsts reģ. Nr. KC 8352; šasijas numurs WF0UXXWPGUFY61759;) izsole Elektronisko izsoļu vietnē, sakarā ar to, ka izsolei, nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks, atzīstama par nenotikušu.