SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par gāzes piegādi.

Paredzamais piegādes periods 2019. gada jūlijs līdz 2020. gada aprīlis.
Pretendentam ir jābūt pieredzei dabas gāzes piegādēm industriāliem uzņēmumiem, nodrošinot pēdējo trīs gadu laikā vidējo apjomu, kas nav mazāks par 500 000 MWh.
Apmaksas noteikumi- 30 dienas pēc rēķina izrakstīšanas.
Pretendents nedrīkst piedāvāt Take or Pay dabas gāzes piegādes nosacījumus. Šai gadījumā piedāvājums tiks noraidīts. Pretendents pievieno Līguma paraugu.
Līgumam ir jāparedz Pasūtītāja beznosacījuma atkāpšanās no Līguma iespējas, brīdinot Pretendentu/Piegādātāju 30 dienas iepriekš.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājuma veidā par summu, kas vienāda ar pretendenta piedāvāto fiksēto cenu pareizinātu ar gada aukstākā mēneša gāzes apjomu.
Piedāvājuma derīguma termiņš 7 darba dienas, neieskaitot piedāvājuma saņemšanas dienu.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2019.gada 7.jūnija plkst. 12:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu , kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu.

Finansu_piedavajums.docx