Jauna teleskopiskā iekrāvēja piegāde

27.07.2015
31.07.2015
16.09.2015
29.10.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV–2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Jauna teleskopiskā iekrāvēja piegāde” (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.KM.T.K) līdz 2015.gada 27.augustam. Iepirkums tiek īstenots projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/009) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā https://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – SIA „Jūrmalas siltums” valdes loceklis Raitis Arnts, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138, mob. tālr. +371 29264530, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 27.augusts, plkst. 14:00.

Publikācijas:
1_Sludinajums_iekravejs.pdf 27.07.2015
2_Nolikums_iekravejs.doc 27.07.2015
3_Sludinajums_grozijumi3107.pdf 31.07.2015
4_Nolikums_groz3107.doc 31.07.2015
5_Pazinojums_par_liguma_slegsanu.pdf 16.09.2015
6_Pazinojums_par_liguma_slegsanu.pdf 29.10.2015