SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSIA/2021/1

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021.gada 30.septembrim plkst. 12:00