Cenu aptauja hidraulisko cilindru iegāde

 

1. Iesniegšanas termiņš – 2024. gada 25. marts līdz plkst.11:00


2. Statuss : Noslēdzies


3. Identifikācijas Nr. JS 18/03/2024


4. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


5. Procedūra : Cenu aptauja par divu hidraulisko cilindru iegādi


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.


7. Tehniskā specifikācija:
• Divi jauni hidrocilindri 125-63×630


8. Lai apskatītu hidrocilindru uz vietas sazināties pa tel. 26566754.


9. Piedāvājumā jānorāda hidrocilindru piegādes laiks