Pamatprasības cenu aptaujai “Siltumtrases izbūvei no Strēlnieku pr. līdz Abavas ielai, Jūrmalā” Identifikācijas Nr. JS 23/01 Prasības pretendentam.

29.01.2023.
Identifikācijas Nr. JS 23/01

1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Pretendentam pirms līguma noslēgšanas būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā).
2. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – pēdējo 5 gadu laikā 1 līdzīgam objektam.
3. Jāiesniedz Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai apliecinājums reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā pirms līguma noslēgšanas.
4. Piedāvājumu Cenu aptaujai iesniegt elektroniski pa e-pastu – info@jurmalassiltums.lv
5. Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
6. Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 16.02.2023. pīkst. 10.00.
7. Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri piedāvājuši zemāko cenu.
8. Personiski ar cenu aptaujas dokumentiem kandidātiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par cenu aptaujas publicēšanas brīža līdz pieteikumu iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu, kura sniedz organizatorisku informāciju par cenu aptauju: Andri Rudzīti , tālrunis: 28665782, +371 67760800, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Pielikumi:
Strelnieku.7z