Attālinātās temperatūras devēju monitoringa sistēmas iegāde

 

Iesniegšanas termiņš: līdz 06.11.2023. plkst.11:00 Statuss: Pārtraukts

Izziņošanas datums: 20.10.2023;


Nr.: JS 23/11/2023;


Procedūra: sarunu procedūra

Minētā projekta ietvaros ir plānots iegādāties iekārtu komplektus, kas nodrošina temperatūras monitorēšanu objektos un iegūto datu pārraidi, uzglabāšanu un apstrādi saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.

 


Sarunu procedūra tiek pārtraukta, neizvēloties piedāvājumu un nepiešķirot līguma slēgšanas tiesības, jo tehniskajā specifikācijā mainās definētas prasības iepirkuma priekšmetam.