Cenu aptauja Noliktavas plauktu iegādei

 

1. Identifikācijas Nr.: JS 30/11/2023


2. Iesniegšanas termiņš: 2023. gada 6. novembris līdz plkst.11:00


3. Piedāvājumu iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


4. Statuss: Noslēdzies


5. Procedūra – Cenu aptauja; Plauktu sistēmas iegāde;


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu un apmeklējis objektu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā . Pretendentu iesniegtie piedāvājumi, kuri nav apmeklējuši objektu uz vietas tiks atzīti par neatbilstošiem cenu aptaujas prasībām.


7. Tehniskā specifikācija:

• Ražotājs ir jābūt sertificēts pēc DUN EN ISO 9001 standarta vai ekvivalenta standarta;
• Aprīkojumam jāatbilst GS un RAL kvalitātes standartiem vai ekvivalentam standartam;
• Universāla plauktu sistēma darba telpām un noliktavām;
• Sastāvdaļām jābūt cinkotām;
• Plauktu sistēmai jābūt ar iespēju papildināt ar plauktu sadalītājiem, kastēm vai atvilktnēm;
• Plauktu pārvietošanas solis: ne mazāks par 25 mm;
• Sekcijas kravnesība uz 1000 mm – ne mazāka par 1380 kg;
• Sekcijas augstums: no 2000 mm līdz 2200 mm;
• Sekcijas dziļums: no 400 mm līdz 600 mm;
• Sekcijā ir jābūt vismaz 5 plauktiem;
• Plānots uzstādīt četrus sekciju komplektus.
• Plauktu kravnesībai jābūt iegravētai uz plaukta;
• Instrukcija latviešu valodā;
• Garantija: 5 gadi;


8. Lai iesniegtu piedāvājumu par četriem sekciju komplektiem, uz vietas ir jāapseko noliktavu telpas Lībiešu ielā 9, Jūrmalā (pieteikšanās uz telpu apskati pa tel. 26514663 – Juris Piebalgs );


9. Piedāvājumā jābūt:

• Skicei ar četru sekciju komplektu izmēriem;
• Sekciju komplektu cenas EUR;
• Piedāvājuma kopsummai ar PVN;
• Piegādes izmaksas līdz Lībiešu ielai 9, Jūrmalā;
• Noliktavu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā apsekošanas akts.