Cenu aptauja “Gāzes katlumāju tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumi”

 

Iesniegšanas termiņš: 2023. gada 15. novembris līdz plkst.11:00


Statuss: Noslēdzies


Identifikācijas Nr.: JS 31/11/2023;


Piedāvājumu iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


Procedūra: Cenu aptauja

Gāzes katlumāju tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumi balstoties uz norādītajām prasībām;
Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu un apmeklējis objektus, Jūrmalā. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi, kuri nav apmeklējuši objektus uz vietas tiks atzīti par neatbilstošiem cenu aptaujas prasībām.
Nolikums.docx