Cenu aptauja par tranzīta siltumtrases izolēšanas darbiem

 

1. Iesniegšanas termiņš – 2024. gada 23.janvāris līdz plkst.11:00


2. Statuss: Aktīvs


3. Identifikācijas Nr. JS03/01/2024


4. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


5. Procedūra: Cenu aptauja “Par tranzīta siltumtrases izolēšanas darbiem”


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu un Tehnisko piedāvājumu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.


7. Tehniskais piedāvājums: SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju “Par tranzīta siltumtrases posma 60 m (120 m cauruļvadi, Dn 80 ar 8 līkumiem) izolēšanas darbiem” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagrabā Ceriņu ielā 32, Jūrmalā.

Vecā armētā azbesta cauruļvadu izolējošā materiāla demontāža, savākšana un utilizācija.

120 m cauruļvadu attīrīšana un gruntēšana. Krāsošana divas reizes.

120 m siltumizolācijas PAROC 89*40 un PAROC 89*50 pārklājuma atjaunošana, izmantojot PVC PAROC pārklājuma materiālu.

Tehniskajā specifikācijā norādītās konkrētās Preces vai standarta nosaukumi vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Akta par “Bīstamo/videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas pārstrādei/utilizācijai” un “Atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes – pavadzīmes” iesniegšana.

Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums (izvērsta darbu tāme), kurā cena norādāma EUR, bez PVN, cenā iekļautas visas izmaksas, saistītas ar pakalpojuma veikšanu.

Piedāvājumu Cenu aptaujai iesniegt elektroniski pa e-pastu – info@jurmalassiltums.lv

Pretendentiem obligāti jāveic objekta apmeklējums (par vizīti jāparakstās apmeklējuma lapā), bez objekta apskates iesniegtais piedāvājums netiks izskatīts!

Par objekta apskati un papildus tehniskās informācijas saņemšanu sazināties ar kontaktpersonu: 28665782.

Sūtot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma prasībām.

Sazināsimies tikai ar uzvarētāju.