Saimniecības, higiēnas preču un profesionālās sadzīves ķīmijas iegāde

1. Iesniegšanas termiņš – 2023. gada 18. decembris līdz plkst.10:00.


2. Statuss : Pārtraukts.


3. Identifikācijas Nr. JS 11/12/2023.


4. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


5. Procedūra : Cenu aptauja „Saimniecības, higiēnas preču un profesionālās sadzīves ķīmijas iegāde SIA “Jūrmalas siltums” vajadzībām”.


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.


7. Tehniskā specifikācija: saimniecības, higiēnas preču un profesionālās sadzīves ķīmijas iegāde SIA “Jūrmalas siltums” vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2).


8. Jautājumu gadījumā sazināties pa tālr. 29263892.

Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.

Sūtot piedāvājumu pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

Sazināsimies tikai ar uzvarētāju.