Kancelejas preču iegāde SIA “Jūrmalas siltums” vajadzībām

 

1. Iesniegšanas termiņš – 2023. gada 18. decembris līdz plkst.12:00


2. Statuss :Pārtraukts


3. Identifikācijas Nr. JS 13/12/2023


4. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


5. Procedūra : Cenu aptauja „Kancelejas preču iegāde SIA “Jūrmalas siltums” vajadzībām”.


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu un Tehnisko piedāvājumu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.


7. Tehniskais piedāvājums: kancelejas preču iegāde SIA “Jūrmalas siltums” vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko – Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2).
Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.

Jautājumu gadījumā sazināties pa tālr. 29263892.

Sūtot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma prasībām.

Sazināsimies tikai ar uzvarētāju.