Gāzes iekārtu nomaiņa katlu mājā Dubultu prospektā 96, Jūrmalā

 

1. Identifikācijas Nr. JS 19/02/24


2. Iesniegšanas termiņš – 04.03.2024. plkst. 10.00;


3. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


4. Statuss: Noslēdzies


5. Procedūra : Cenu aptauja būvniecības dokumentācijas izstrādāšanai “Gāzes iekārtu (2x24kW) nomaiņa un katlu apsaiste gāzes katlu mājā Dubultu prospektā 96, Jūrmalā”. Dokumentācijas iesniegšana un saskaņošana GASO. Darbus veikt saskaņā ar AS GASO 21.07.2023. izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem Nr. 6971/15.2-9-2.


6. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.


7. Pretendentiem ir obligāti jāveic objekta apmeklējums, (par vizīti jāparakstās apmeklējuma lapā), bez objekta apskates piedāvājums netiks izskatīts. Par objekta apskati un papildus tehniskās informācijas saņemšanu sazināties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu pa tālruni: +37128665782, +37167760800, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Sūtot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma prasībām.
Sazināsimies tikai ar uzvarētāju.