Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos

19.10.2020
04.11.2020
29.12.2020 Apskatīt publikācijas >>


SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos” ar identifikācijas numuru JS2020/KF/2BKM.

Iepirkums tiek veikts ES fondu projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010 ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar 1.posma iepirkuma procedūras dokumentiem kandidātiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz pieteikumu iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu: tālrunis: +371 67760800, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 23.novembra plkst. 11:00.

Publikācijas:
Nolikums.docx 19.10.2020
Atbildes uz jautājumiem.docx 04.11.2020
Paziņojums par pārtraukšanu.pdf29.12.2020