Dūmgāzu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana katlu mājā Nometņu ielā 21A

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “Būvprojekta un Tehniskā projekta izstrāde “Dūmgāzu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana katlu mājā Nometņu ielā 21A, Jūrmalā “. (ID Nr. JS2021/ NKMP)

Personiski ar iepirkuma dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” administratīvajā ēkā, trešajā stāvā, biroja administratores kabinetā  Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 25.maijā  plkst. 10:00

 

Pielikumi:

Nolikums