Būvprojekta un Tehniskā projekta izstrāde “Biokurināmā ūdens sildāmo katlu un papildus dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru ar kopējo jaudu 6MW (5+1) Nometņu ielā 21A, Jūrmalā

SIA “Jūrmalas siltums”, izsludina Sarunu procedūru “Būvprojekta un Tehniskā projekta izstrāde “Biokurināmā ūdens sildāmo katlu un papildus dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru ar kopējo jaudu 6MW (5+1) Nometņu ielā 21A, Jūrmalā“.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JS2022/ NKM.

Personiski ar iepirkuma dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” administratīvajā ēkā, trešajā stāvā, biroja administratores kabinetā iesniedzot iesniegumu un parakstīta konfidencialitātes apliecinājuma Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada 28 februārim plkst. 10:00

Dokumentācija:
Nolikums.docx
Pazinojums.pdf