Cenu aptauja Vasaras riepu piegāde

 

1. Identifikācijas Nr. JS21/02/2024


2. Iesniegšanas termiņš – 27.02.2024. plkst. 10.00;


3. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


4. Statuss: Pārtraukts.


5. Procedūra: Cenu aptauja – Vasaras riepu, (28 gab.) piegāde Slokas ielā 47A , Jūrmalā.


6. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu atbilstošu izvirzītajām tehniskajām prasībām ar zemāko piedāvāto līgumcenu.
Riepu specifikācija


7. Par papildus tehniskās informācijas saņemšanu sazināties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu pa tālruni: +37126485585, +37167760800, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Sūtot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma prasībām.
Sazināsimies tikai ar uzvarētāju.


Rezultāts: Cenu aptauja tiek pārtraukta, sakarā ar izmaiņām tehniskajā specifikācijā.