Cenu aptauja par tranzīta siltumtrases izolēšanas darbiem Skolas ielā 57, 61a un Raiņa ielā 75

 

1. Iesniegšanas termiņš – 2024. gada 2. aprīlī līdz plkst.11:00


2. Statuss: Noslēdzies


3. Identifikācijas Nr. JS22/04/2024


4. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


5. Procedūra: Cenu aptauja “Par tranzīta siltumtrases izolēšanas darbiem” Skolas ielā 57, Skolas ielā 61a un Raiņa ielā 75


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu un Tehnisko piedāvājumu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.


7. Tehniskais piedāvājums: SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju “Par tranzīta siltumtrases izolēšanas darbiem” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagrabos:

Skolas ielā 57, Jūrmalā:

trase Dn80 45 x 2 = 90m, 1 gab. kompensators, 8 līkum;
trase Dn65 25 x 2 = 50m;
trase Dn50 30 x 2 = 60m, ievads, 4 līkumi.

Skolas ielā 61a, Jūrmalā :

trase Dn 80 96 x 2 =192m, 2 gab. kompensatori, ievads, 18 līkumi;
trase Dn 50 30 x 2= 60m, ievads, 4 līkumi.

Raiņa 75, Jūrmalā:

trase Dn 80 25 x 2=50m, 2gab. kompensatori, 18 līkumi;
trase Dn 65 20 x 2=40m, ievads, 4 līkumi.

 

Vecā armētā azbesta cauruļvadu izolējošā materiāla demontāža, savākšana un utilizācija.

Cauruļvadu attīrīšana un gruntēšana. Krāsošana divas reizes.

Siltumizolācijas PAROC (biezums 50 mm) un pārklājuma atjaunošana, izmantojot PVC PAROC pārklājuma materiālu.

Tehniskajā specifikācijā norādītās konkrētās Preces vai standarta nosaukumi vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Akta par “Bīstamo/videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas pārstrādei/utilizācijai” un “Atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes – pavadzīmes” iesniegšana.

Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums (izvērsta darbu tāme), kurā cena norādāma EUR, bez PVN, cenā iekļautas visas izmaksas, saistītas ar pakalpojuma veikšanu.

Piedāvājumu Cenu aptaujai iesniegt elektroniski pa e-pastu – info@jurmalassiltums.lv
Pretendentiem obligāti jāveic objekta apmeklējums (par vizīti jāparakstās apmeklējuma lapā), bez objekta apskates iesniegtais piedāvājums netiks izskatīts!

Par objekta apskati un papildus tehniskās informācijas saņemšanu sazināties ar kontaktpersonu pa tālr.: 26514663.

Sūtot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma prasībām.

Sazināsimies tikai ar uzvarētāju.