Paziņojums par grozījumiem sarunu procedūrā “Esošo kredītlīgumu pārfinansēšana

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka grozīja minētā Nolikuma 1.pielikumu un 2.pielikumu –atmaksas grafika termiņu. Tā kā Nolikums netiek publicēts uzņēmuma mājaslapā, tad ar tā tekstu ieinteresētajiem pretendentiem iespējams iepazīties, sūtot pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.