SIA “Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Esošo kredītlīgumu pārfinansēšana”

 

SIA “Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JS23/5

 

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Esošo kredītlīgumu pārfinansēšana” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 15.jūnijam plkst. 12:00.