Cenu aptauja: “Cauruļvada siltināšanas darbi Dubultu katlu mājā Slokas ielā 47A, Jūrmalā”

 
1. Iesniegšanas termiņš: 2023. gada 8. decembris līdz plkst.11:00


2. Statuss: Noslēdzies


3. Identifikācijas Nr. JS29-1/11/2023


4. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


5. Procedūra : Cenu aptauja par Cauruļvada siltināšanu Dubultu katlu mājā Slokas ielā 47A, Jūrmalā


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.


7. Tehniskā specifikācija:
• Cauruļvada Dn 150 (aptuveni 4m) siltināšanas darbi, izmantojot ugunsdrošo akmens vati, nosedzot to ar cinkoto skārdu Dubultu katlu mājā Slokas ielā 47A, Jūrmalā


8. Objekta apmeklējums obligāts. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi, kuri nav apmeklējuši objektu uz vietas, tiks atzīti par neatbilstošiem cenu aptaujas prasībām. Sazināties pa tel. 29109952 – Raimonds Gulbis.


9. Piedāvājumā jānorāda darbu izpildes laiks.