Cenu aptauja: “Par ūdenssildāmo katlu 14 gab. emisiju testēšanu Jūrmalā”

 

1. Iesniegšanas termiņš – 2023. gada 7. decembris līdz plkst.11:00


2. Statuss : Noslēdzies


3. Identifikācijas Nr. JS29/11/2023


4. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


5. Procedūra : Cenu aptauja par Ūdenssildāmo ar biomasu un gāzi darbināmo katlu 14 gab. emisiju testēšanu, izsniedzot testēšanas pārskatu un iegūto rezultātu analīzi Jūrmalā


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu


7. Tehniskā specifikācija:
• Gāzu ātruma un plūsmas mērījumi. Skābekļa, oglekļa oksīda, slāpekļa dioksīda, dūmgāzu temperatūras mērījumi. Cieto daļiņu testēšana. Izmešu apjoma analīze Jūrmalā


8. Sazināties pa tel. 29109952 – Raimonds Gulbis


9. Darbu izpildes laiks – līdz š.g. 21.decembrim.