Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve

01.04.2015
21.04.2015
24.04.2015
28.04.2015
30.04.2015
13.05.2015
14.05.2015
22.05.2015
28.05.2015
09.06.2015
26.06.2015
29.10.2015
02.12.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 55A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve”  (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.KM.K). Iepirkums tiek īstenots projekta „Centralizētas Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/009) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā  https://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 55A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – SIA „Jūrmalas siltums” tehniskais direktors Andis Siliņš, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138, mob. tālr. +371 29376964, e-pasts: andis.silins@jurmalassiltums.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 5.maijs plkst. 14:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts, piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 29.maijs, plkst. 14:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts, piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 5.jūnijs, plkst. 14:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts, piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 12.jūnijs, plkst. 14:00.

Publikācijas:
1_Sludinajums_Katlu_maja_Jurmala.docx 01.04.2015
2_Jurmalas_siltums_katlu_maja.rar 01.04.2015
3_Sapulces_protokols.doc 21.04.2015
4_Kauguri_shema.pdf 21.04.2015
5_Atbildes_uz_jautajumiem_Nr1.doc 24.04.2015
6_Atbildes_uz_jautajumiem_Nr2.pdf 28.04.2015
7_Termina_pagarinajums.pdf 28.04.2015
8_Atbildes_uz_jautajumiem_Nr3.pdf 30.04.2015
9_Sludinajums_Katlu_maja_Jurmala_pagarinajums_29_05.docx 13.05.2015
10_Grozijumi_Iepirkuma_Kauguru_KM.zip 14.05.2015
11_Termina_pagarinajum.pdf 22.05.2015
12_Sludinajums_Termina_Pagarinajums.pdf 28.05.2015
13_Grozijumi.zip 28.05.2015
14_Atbildes_uz_jautajumiem_Nr4.pdf 09.06.2015
15_Pazinojums_par_liguma_slegsanu.pdf 26.06.2015
16_Preses_relize_nr_01_KM.pdf 29.11.2015
17_Preses_relize_nr_02_KM.pdf02.12.2015