Cenu aptauja par katlu telpas fasādes logu iekšējo apdari

 

Iesniegšanas termiņš: līdz 17.10.2023 plkst. 11:00 Statuss: Noslēdzies

Izziņošanas datums: 03.10.2023;


Nr.: JSDL23;


Procedūra:

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju “Par katlu telpas fasādes logu iekšējo apdari ar skārda nosegprofiliem, iekļaujot metāla rāmju gruntēšanu un palodzes izveidošanu, elektrības vadu nostiprināšanu Slokas ielā47A, Jūrmalā”.

Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums (izvērsta darbu tāme), kurā cena norādāma EUR, bez PVN, cenā iekļautas visas izmaksas, saistītas ar pakalpojuma veikšanu.

Piedāvājumu Cenu aptaujai iesniegt elektroniski pa e-pastu – info@jurmalassiltums.lv

Pretendentiem obligāti jāveic objekta apmeklējums (par vizīti jāparakstās apmeklējuma lapā), ja netiks veikta objekta apskate iesniegtais piedāvājums netiks izskatīts!

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri piedāvājuši zemāko cenu.


Kontaktpersona:

Par objekta apskati un papildus tehniskās informācijas saņemšanu sazināties ar kontaktpersonu: Tehniskā direktora p.i. Andri Rudziti, mob. +37128665782.


Rezultāts:

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujā “ Par katlu telpas fasādes logu iekšējo apdari”.

SIA “Jūrmalas siltums” iepirkumu komisija ir izvērtējusi cenu aptaujā iesniegtos pretendentu piedāvājumus un 2023.gada 17.oktobrī nolēmusi līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AMBK”, reģ. Nr.
40103390151 par tā piedāvāto līgumcenu 10666.90 euro, neieskaitot PVN, jo pretendenta piedāvājums atbilst cenu aptaujā noteiktajām prasībām un saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju tā piedāvājums ir ar lētāko piedāvāto līgumcenu