SIA „Jūrmalas siltums” paziņojums par Sarunu procedūras “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste” pārtraukšanu.

 

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSIA/2021/1

SIA „Jūrmalas siltums” iepirkuma komisija saskaņā ar Sarunu procedūras Nolikuma 6.11.punktu pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu un nepiešķirot līguma slēgšanas tiesības, jo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegtie piedāvājumi nav finansiāli izdevīgi.

Lēmums par Sarunu procedūras pārtraukšanu pieņemts 2021.gada 6.decembrī, plkst. 12:00.