SIA “Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste”

SIA “Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058

Iepirkuma identifikācijas Nr. JSIAP22

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2022.gada 15.septembrim plkst. 12:00.