“Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Kauguros būvniecības darbu būvuzraudzība”

7.10.2022.

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Kauguros būvniecības darbu būvuzraudzība” ar identifikācijas numuru JS2022/KF/BKMBU.

Iepirkums tiek veikts ES fondu projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” nr. 4.3.1.0/22/A/002 ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/89587

Personiski ar iepirkuma procedūras dokumentiem kandidātiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz pieteikumu iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu: Andri Rudzīti , tālrunis: 28665782, +371 67760800, e-pasts: info_at_jurmalassiltums.lv .

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada 1.novembrim, plkst. 12:00