Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo būvniecības darbu būvuzraudzība

03.07.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo būvniecības darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.KM.B.K). Iepirkums tiek īstenots projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā https://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – SIA „Jūrmalas siltums” valdes loceklis Raitis Arnts, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138, mob. tālr. +371 29264530, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 3.augusts, plkst. 14:00.

Publikācijas:
1_Sludinajums_KM_buvuzraudziba.pdf 03.07.2015
2_NolikumsKmBuv.docx 03.07.2015
3_Piedavajuma_nodrosinajuma_veidnes.docx 03.07.2015
4_pazinojums 07.08.2015