Norēķinu sistēmas izvietošana, uzturēšana, attīstība un licenču abonēšana 12.04.2023.

SIA “Jūrmalas siltums” aicina piedalīties sarunu procedūrā Identifikācijas Nr. JS 23/02 par Norēķinu sistēmas, kas bāzēta uz Standart ERP no HansaWorld izvietošanu, uzturēšanu, attīstību un licenču abonēšanu.

Ar sarunu procedūras dokumentāciju pretendenti var iepazīties personiski no paziņojuma publicēšanas brīža līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu, kura sniedz organizatorisku informāciju par sarunu procedūru: Jūliju Karcevu pa tālr.67512807, e-pasts: julija.karceva@jurmalassiltums.lv, vai elektroniski nosūtot pieprasījumu uz julija.karceva@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu vai piedāvājuma sagatavošanas prasībām sazināties ar Jūliju Karcevu pa tālr.67512807 vai pa e-pastu: julija.karceva@jurmalassiltums.lv

Piedāvājumu iesniegt līdz 2023.gada 28.aprīlim ieskaitot, nosūtot to, SIA “Jūrmalas siltums” uz e-pastu: julija.karceva@jurmalassiltums.lv