SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu „Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,
adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu
„Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana”.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:JS.2017/2DPNS.

Lai saņemtu Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu “Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana” nolikumu, tehnisko specifikāciju un māju datus, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju, kā arī ar derīgu drošu elektronisko parakstu parakstītu konfidencialitātes apliecinājumu.

Personiski ar iepirkuma dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” administratīvajā ēkā, trešajā stāvā, biroja administratores kabinetā iesniedzot iesniegumu un parakstīta konfidencialitātes apliecinājuma Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 8. decembra, plkst. 12:00.

 

23.02.2018. Paziņojums par līguma slēgšanu