Papildus darbi būvobjektā „Siltumtīklu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā”

18.09.2015
12.10.2015
02.12.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu Papildus darbi būvobjektā „Siltumtīklu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā” (identifikācijas Nr. JS.2015/2KF.ST.P.) līdz 2015.gada 2.oktobrim. Iepirkums tiek īstenots projekta „Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija”, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Līguma Nr.L-PCS-13-0063 ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā https://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – SIA „Jūrmalas siltums” valdes loceklis Raitis Arnts, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138, mob. tālr. +371 29264530, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 2.oktobris, plkst. 10:00.

Publikācijas:
1_Sludinajums_tr_turp.pdf 18.09.2015
2_Nolikums_tr_turp.pdf 18.09.2015
3_Pazinojums.pdf 12.10.2015
4_Preses_relize_nr_01_STP.pdf 02.12.2015