SIA „Jūrmalas siltums” informē, ka pārtrauc sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu „Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana”.

Saskaņā ar Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu “Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr. JS.2017/1DPNS) Nolikuma 11.2.punktu, SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka pārtrauc sarunu procedūru sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus Nolikuma “Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana” pievienotajā tehniskajā specifikācijā.