Paziņojums par piedāvājumu iesniegšanu sarunu procedūra “Esošā aizdevuma refinansēšana”

Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju Sarunu procedūras “Esošā aizdevuma refinansēšana” Nr. JSAI/2020/2 ietvaros, piedāvājumu iesniegšana tiek noteikta elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: info@jurmalassiltums.lv, ietverot visus iepirkuma nolikumā prasītos dokumentus. Iesniegšanas termiņš netiek mainīts, piedāvājumus jāiesniedz līdz 2020.gada 21.maija plkst.12:00.