SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Esošā aizdevuma refinansēšana”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSAI/2020/2

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Esošā aizdevuma refinansēšana” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 14.maijs plkst. 12:00