Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 19

 

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi decembra, janvāra, februāra, marta, aprīļa mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2021. gada 7.decembris. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela 47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā. Biomasas izcelsmes reģions ES.

Kopējais šķeldas piegādes apjoms pieciem mēnešiem ir, līdz 80 000 ber m3.

10 dienas pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz bankas garantiju līguma nodrošinājumu par summu 5% apmērā, par kopējo šķeldas apjomu 80 000 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 un piedāvājuma nodrošinājumu iesniegt elektroniski uz SIA “Jūrmalas siltums” e-pastu info@jurmalassiltums.lv līdz 2021. gada 24. novembrim, plkst. 16:30.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

Pielikumi:

Liguma_projekts
TehniskaSpecifikacija