Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi

JS_logo

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 18.janvārim.

Šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms nedēļā 3000 ber/m3.

 

Tehniskā specifikācija, saskaņā ar standarta LVS EN 14961-1:2010(E) normatīviem

Šķeldas parametri

Daudzums masā

Izmēri (P), P100

– pamata frakcijas 16≤P≤100 mm

≥75%

– smalkās frakcijas P<3,15 mm

≤4%

– rupjās frakcijas 200<P<350 mm

≤ 6 %

Pelni, A3.0

≤ 3 %

Mitruma saturs, M55

40-50%

Sastāvs Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (ledus, akmeņi, grunts, metāla priekšmeti u.c.), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos un bojājumu. Nav pieļaujama šķeldas piegāde ar ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi) un zaļo biomasu (skujas, lapas, zari u.c.). nav pieļaujama zaru, krūmu un cirsmu atlieku šķeldas piegāde. Vienā autokravā piegādātai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai.