Kustamās mantas “SUBARU FORESTER” izsole 2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, vien. reģ. Nr.42803008058( turpmāk –  SIA ” Jūrmalas siltums”) Elektronisko izsoļu vietnē  izsludina vieglās automašīnas (motora defekts) HU -9915 – “SUBARU FORESTER”, VIN numurs: JF1SHHLZ3BG219517 (turpmāk – Transportlīdzeklis) otro izsoli.

Transportlīdzeklim tiek organizēta otrā izsole ar augšupejošu soli. Izsolāmais transportlīdzeklis glabājas   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Varāns”,  Rīgā, Mūkusalas ielā 72 B stāvlaukumā.

Transportlīdzekļa novērtējums – 800.00 euro.

Izsoles sākumcena – 800.00 euro.

Izsoles solis – 50.00 euro.

Izsoles sākums 2024. gada 19.janvārī plkst.13.00, izsoles noslēgums 2024. gada 08. februārī plkst.13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 29.janvārim SIA “Jūrmalas siltums” norēķinu kontā Nr.LV90HABA0551001087416, Swedbank AS, kods: HABALV22 iemaksā nodrošinājuma summu 80.00 euro un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni nosūta lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē.

Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma veic naudas pārskaitījumu uz SIA ” Jūrmalas siltums” norēķinu kontu LV90HABA0551001087416 un samaksā pilnu nosolīto summu. Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā.

Savukārt izsoles kārtība un nosacījumi ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļvietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Tālrunis uzziņām +29472935, +27733046


Rezultāts:

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka kustamas mantas – saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas SUBARU FORESTER (valsts reģ. Nr. HU 9915; šasijas numurs JF1SHHLZ3BG219517) 2. izsole Elektronisko izsoļu vietnē, sakarā ar to, ka izsolei, nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks, atzīstama par nenotikušu.