Kustamās mantas “SUBARU FORESTER” izsole 3

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, vien. reģ. Nr.42803008058 (turpmāk – SIA “Jūrmalas siltums”) Elektronisko izsoļu vietnē izsludina vieglās automašīnas (motora defekts) HU -9915 – “SUBARU FORESTER”, VIN numurs: JF1SHHLZ3BG219517 (turpmāk – Transportlīdzeklis) trešo izsoli.

Transportlīdzeklim tiek organizēta trešā izsole ar augšupejošu soli. Izsolāmais transportlīdzeklis glabājas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Varāns”, Rīgā, Mūkusalas ielā 72 B stāvlaukumā.

Transportlīdzekļa novērtējums – 800.00 euro.

Izsoles sākumcena – 800.00 euro.

Izsoles solis – 10.00 euro.

Izsoles sākums 2024. gada 23.februāris plkst.13.00, izsoles noslēgums 2024. gada 14. martā plkst.13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 4.martam SIA ” Jūrmalas siltums” norēķinu kontā Nr.LV90HABA0551001087416, Swedbank AS, kods: HABALV22 iemaksā nodrošinājuma summu 80.00 euro un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni nosūta lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē.

Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma veic naudas pārskaitījumu uz SIA ” Jūrmalas siltums” norēķinu kontu LV90HABA0551001087416 un samaksā pilnu nosolīto summu. Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā.

Savukārt izsoles kārtība un nosacījumi ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļvietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi
Tālrunis uzziņām +29472935, +27733046


2024-18-03

Paziņojums par rezultātu par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu izsolē

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2024.gada 14.martā atsavināta, pārdodot Elektronisko izsoļu vietnes izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta – saimnieciskajā darbībā neizmantotā automašīna Subaru Forester (valsts reģ. Nr. HU 9915; šasijas numurs JF1SHHLZ3BG219517).

Par izsoles uzvarētāju pasludināta fiziska persona, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu 980.10 EUR (deviņi simti astoņdesmit euro, 10 centi), ieskaitot 21% PVN.