Kustamās mantas “SUBARU FORESTER” izsole

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, vien. reģ. Nr.42803008058( turpmāk –  SIA ” Jūrmalas siltums”) Elektronisko izsoļu vietnē  izsludina vieglās automašīnas (motora defekts) HU -9915 – “SUBARU FORESTER”, VIN numurs: JF1SHHLZ3BG219517 (turpmāk – Transportlīdzeklis) pirmo izsoli.

Transportlīdzeklim tiek organizēta pirmā izsole ar augšupejošu soli. Izsolāmais transportlīdzeklis glabājas   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Varāns”,  Rīgā, Mūkusalas ielā 72 B stāvlaukumā.

Transportlīdzekļa novērtējums – 1000.00 euro.

Izsoles sākumcena – 1000.00 euro.

Izsoles solis –50.00 euro.

Izsoles sākums 2023. gada 21. decembrī plkst.13.00, izsoles noslēgums 2024. gada 10. janvārī plkst.13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 31.decembrim SIA ” Jūrmalas siltums” norēķinu kontā Nr.LV90HABA0551001087416, Swedbank AS, kods: HABALV22 iemaksā nodrošinājuma summu 100.00 euro un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni nosūta lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē.

Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma veic naudas pārskaitījumu uz SIA ” Jūrmalas siltums” norēķinu kontu LV90HABA0551001087416  un samaksā pilnu nosolīto summu. Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā.

 

Savukārt izsoles kārtība un nosacījumi ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļvietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi/

Tālrunis uzziņām +29472935, +27733046

 

Rezultāts: Kustamās mantas “SUBARU FORESTER” izsole ir noslēgusies bez rezultāta.