VOLKSWAGEN LT35 IZSOLE

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, vien. reģ. Nr.42803008058 (turpmāk –  SIA “Jūrmalas siltums”) Elektronisko izsoļu vietnē  izsludina kravas automašīnas  VOLKSWAGEN LT35 ar valsts reģistrācijas numuru FT 598, VIN numurs: WV1ZZZ2DZ6H001817 (turpmāk – Transportlīdzeklis) pirmo izsoli.

Transportlīdzeklim tiek organizēta pirmā izsole ar augšupejošu soli. Izsolāmais transportlīdzeklis glabājas   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, Jūrmalā , Slokas ielā   47A .

Transportlīdzekļa novērtējums – 2000.00 euro.

Izsoles sākumcena – 2000.00 euro.

Izsoles solis – 50.00 euro.

Izsoles sākums 2024. gada 2. janvārī plkst.13.00, izsoles noslēgums 2024. gada 22. janvārī plkst.13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 12.janvārim SIA “Jūrmalas siltums” norēķinu kontā Nr.LV90HABA0551001087416, Swedbank AS, kods: HABALV22 iemaksā nodrošinājuma summu 200.00 euro un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni nosūta lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē.

Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma veic naudas pārskaitījumu uz SIA “Jūrmalas siltums” norēķinu kontu LV90HABA0551001087416  un samaksā pilnu nosolīto summu. Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā.

Savukārt izsoles kārtība un nosacījumi ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļvietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi/

Tālrunis uzziņām +29472935, +27733046

Rezultāts:
SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2024.gada 22.janvārī atsavināta, pārdodot Elektronisko izsoļu vietnes izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta – saimnieciskajā darbībā neizmantotā kravas automašīna VOLKSWAGEN LT35 (valsts reģ. Nr. FT 598; šasijas numurs WV1ZZZ2DZ6H001817).
Par izsoles uzvarētāju pasludināta SIA „PV Service”, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu 2541.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro, 00 centi), ieskaitot 21% PVN.