VOLKSWAGEN Transporter IZSOLE

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, vien. reģ. Nr.42803008058 (turpmāk – SIA “Jūrmalas siltums”) Elektronisko izsoļu vietnē izsludina automašīnas VW Transporter ar valsts reģistrācijas numuru FA 6835, VIN numurs: WV1ZZZ7HZ4H057883 (turpmāk – Transportlīdzeklis) pirmo izsoli.

Transportlīdzeklim tiek organizēta pirmā izsole ar augšupejošu soli. Izsolāmais transportlīdzeklis glabājas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, Jūrmalā , Slokas ielā 47A .

Transportlīdzekļa novērtējums – 1200.00 euro.
Izsoles sākumcena – 1200.00 euro.
Izsoles solis –50.00 euro.

Izsoles sākums 2024. gada 2. janvārī plkst.13.00, izsoles noslēgums 2024. gada 22. janvārī plkst.13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 12.janvārim SIA “Jūrmalas siltums” norēķinu kontā Nr.LV90HABA0551001087416, Swedbank AS, kods: HABALV22 iemaksā nodrošinājuma summu 120.00 euro un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni nosūta lūgumu autorizēt tās dalībai izsolē.

Persona, kura nosolījusi augstāko cenu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma veic naudas pārskaitījumu uz SIA ” Jūrmalas siltums” norēķinu kontu LV90HABA0551001087416 un samaksā pilnu nosolīto summu. Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā.

Savukārt izsoles kārtība un nosacījumi ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļvietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi/

Tālrunis uzziņām +29472935, +27733046

 

Rezultāts:
SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2024.gada 22.janvārī atsavināta, pārdodot Elektronisko izsoļu vietnes izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta – saimnieciskajā darbībā neizmantotā automašīna VW Transporter (valsts reģ. Nr. FA 6835; šasijas numurs WV1ZZZ7HZ4H057883).
Par izsoles uzvarētāju pasludināta SIA „Demetra”, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu 2722.50 EUR (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro, 50 centi), ieskaitot 21% PVN.