11.03.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir parakstīti līgumi ar iepirkumu procedūru uzvarētājiem. Šī gada 16. janvāri tika parakstīts līgums ar Personu apvienību “ABD” par “Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā”. Šī gada 10. janvāri tika parakstīts līgums ar SIA “FirmaL4” par “Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”