13.05.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” ir veiksmīgi īstenojusi projektu 4.3.1.0/17/A/036. Ir pabeigti visi paredzēti darbi. Tiek iesniegti visi dokumenti un atbildes uz jautājumiem CFLA.